Studenter smittade av coronaviruset – viktigt att testa och stanna hemma vid symptom

15 september 2020

Flera studenter på Uppsala universitet har konstaterats smittade av coronaviruset. Det är mycket viktigt att stanna hemma vid förkylningssymptom, testa sig för covid-19 och följa de generella rekommendationerna för att minska smittspridning.

Dryga tjugotalet studenter på läkarutbildningen har konstaterats smittade av coronaviruset. Den traditionella undervisningen på läkarstudenternas termin fem har ställts in och ersatts med digital undervisning.

– De fall vi haft på termin sju är nu smittspårade och räknas vara avklarade medan man nu håller på med smittspårning när det gäller fallen på termin fem. Vi kan nog räkna med att det blir lokala utbrott då och då under höstterminen, säger Bertil Lindahl, ordförande för läkarprogrammets programkommitté.

Det är extra viktigt att alla studenter stannar hemma och testar sig för covid-19 vid minsta förkylningssymptom.

– Och så ska man förstås göra samma saker som tidigare – hålla sig hemma när man känner sig sjuk, nysa i armvecket, tvätta händerna ofta och noggrant och hålla två meters avstånd så ofta man kan. Allt det gäller fortfarande, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare vid region Uppsala.

De studenter som har campusundervisning bör dessutom, om möjligt, cykla eller gå istället för att ta bussen till campus.

Det här kan du redan*

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk.
  • Om du är sjuk: testa dig, kontakta 1177.
  • Håll avstånd till andra - både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna och använd handsprit.
  • Om möjligt: cykla eller gå till universitetet.
  • Om möjligt: studera hemifrån.
  • Undvik trängsel och större sociala sammanhang.

*men rekommendationerna kan ändras. Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens webbplats och via uu.se