Är du sjuk? Glöm inte sjukanmäla dig hos försäkringskassan

12 oktober 2020

Om du är sjuk ska du stanna hemma. Om du tillhör riskgrupp för covid-19, så måste du själv avgöra om du kan delta i undervisning eller examination på campus. Under alla omständigheter ska du sjukanmäla dig om du stannar hemma.

Universitetet tillämpar just nu principen ”fysiskt när det behövs, digitalt när så är möjligt” i enlighet med rektorsbeslut den 9 juni 2020. Det innebär att många moment sker digitalt, men också att campusundervisning och examination på plats förekommer. Varje utbildning har noggrant undersökt vad som är möjligt att göra inom ämnet och försöker göra det bästa av den situationen, vilket innebär att det finns stora variationer inom universitetet. 

Vissa undervisningsmoment måste ges på campus av praktiska skäl eller av kvalitetsskäl. Examination, där inga (eller få) hjälpmedel är tillåtna, fungerar också bäst när studenterna är på plats fysiskt.

– Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma. Du ska också kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning eller institution och inte glömma att sjukanmäla dig hos försäkringskassan, säger Cilla Häggkvist, biträdande avdelningschef på studentavdelningen.

– Detsamma gäller om du tillhör riskgrupp, eller om du sammanbor med en person som tillhör riskgrupp. Då måste du själv ta ställning till om du kan delta i campusundervisning och examination på plats eller om du måste stanna hemma.  

Varför är det så viktigt att sjukanmäla sig hos försäkringskassan?

– Det är jätteviktigt eftersom CSN har möjlighet att ta hänsyn till sjukdom om du som student inte lyckas ta tillräckligt många poäng – men det måste finnas dokumenterat hos försäkringskassan, säger Cilla Häggkvist och tillägger:

– I ett sådant läge kan det också vara bra att kontakta en studievägledare för att få hjälp att planera studierna.  

Mer information om vad som gäller vid sjukskrivning på CSN:s hemsida