Julia i vinnande lag i Sweden Policy Boot Camp

12 mars 2021

Uppsalastudenten Julia var en av ett femtiotal utvalda studenter från hela världen som i början av mars 2021 deltog i utmaningen Sweden Policy Boot Camp. Temat för utmaningen var hälsosammare och mer hållbara konsumtionsmönster bland ungdomar och Julias lag idé utsågs till vinnare.

Det är en utmaning arrangerad av Regeringskansliet, Cambridge University och EAT, en stiftelse som jobbar för hållbar matproduktion.

Uppgiften bestod i att i olika lag ta sig an frågan “How can Sweden transition to healthier and more sustainable consumption patterns amongst adolescents?”. Lagen fick presentera sina idéer inför en jury som bestod av experter från akademi, näringsliv och organisationer som exempelvis OECD. De bedömdes utifrån kriterier som kreativitet, utförbarhet och möjlighet att bidra till en samhällsförändring. Julia fick pitcha sitt lags idé, och de utsågs till vinnare.

”Vår idé handlar om att använda skolluncherna som ett tillfälle att utveckla elevers kunskap om hållbar utveckling redan i tidig ålder”.

Julia och hennes lag kommer att få presentera sin idé för statssekreterare på Näringsdepartementet, som ett led i förberedelse inför dennes deltagande på FN:s toppmöte Food Systems Summit 2021.

”Det känns jättespännande. Att vårt lag bestod av studenter från Indonesien, USA och Japan tror jag var en stor anledning till att vi lyckades så väl. Alla bidrog med sina egna perspektiv och det är just där, i den interdisciplinära och internationella kontexten, som jag tror att de bästa idéerna skapas.”

Julia studerar till vardags masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer.

”Hållbar utveckling är något som berör oss alla oavsett vad vi studerar eller jobbar med, och jag är därför väldigt tacksam över att jag fått möjligheten att bidra till en mer hållbar livsmedelsbransch!”