Lättare kombinera studier och elitidrott

2015-05-11

Nu ska Uppsala universitet underlätta för studenter att kombinera elitidrott med studier.

Uppsala universitet vill uppmuntra alla studenter att utöva motion och idrott för att förbättra studiemiljön vid Uppsala universitet. Nu har rektor beslutat om speciella insatser som ska möjliggöra och underlätta akademiska studier parallellt med idrottssatsningar på elitnivå. Bland annat ska mottagande och studievägledning förstärkas och ett stipendieprogram inrättas.

Alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas goda förutsättningar att bedriva studier och samtidigt kunna ägna sig åt olika typer av aktiviteter på sin fritid, inte minst motion och idrott. Insatserna för att stödja elitidrottande uppsalastudenters studiesituation ska stärka rekryteringen och lyfta fram goda förebilder inom Uppsala universitet. En utgångspunkt är dock att elitidrottarna inte ska särbehandlas i relation till andra studenter när det gäller antagning.

I insatserna för att underlätta för elitidrottande studenter ingår:

Informationsspridning

  • Förbättrad information om möjligheten att kombinera elitidrott och studier vid Uppsala universitet

Förstärkning av mottagande och studievägledning

  • En studie- och karriärvägledare placerad vid den centrala studie- och karriärvägledningen utses som huvudansvarig kontaktperson för studenter och institutioner i frågor som rör elitidrott och studier. Kontaktpersonen tar emot och vägleder presumtiva och befintliga studenter och ansvarar för att förmedla vidare kontakter inom universitetet.
  • En ansvarig person för frågor om elitidrott utses inom varje vetenskapsområde.
  • På lokal nivå utses kontaktpersoner som ska finnas tillgängliga för studenterna inom  program eller kurser.

Inrättande av stipendieprogram

  • Maximalt fyra personliga stipendier om vardera 25 000 kr per läsår ska delas ut.
  • För att komma ifråga som stipendiat ska man vara aktiv student vid Uppsala universitet och ha läst minst en termin på minst halvfart och med godkända resultat.
  • Ambitionen är att finansiera stipendieprogrammet via fundraisingverksamheten under en treårig försöksperiod.

Universitetets definition av elitidrott och elitidrottare följer huvudsakligen en vedertagen definition. Idrotten ska ingå i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Individuella idrottare ska tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag för att räknas som elitidrottare. Elitlagidrottare ska spela i någon av de två högsta nationella serierna. Definitionen gäller också tränare för elitlag och elitaktiva, förbundskapten för landslag och förbundstränare.

Gammal tradition

Tanken att berika studiemiljön med idrott är inte ny. Det är en gammal tradition vid Uppsala universitet. Redan på 1600-talet initierade Gustaf II Adolf, Magnus Gabriel De la Gardie och Olof Rudbeck möjligheten för uppsalastudenterna att ägna sig åt idrottsaktiviteter och kultur vid sidan av studierna. Med de så kallade excercitierna (övningar) i ridning, fäktning, teckning och musik fick studenterna vid sidan av språkstudier förbereda sig för sitt framtida yrkesliv och sällskapsliv. Ridkonsten var särskilt viktig och för att kunna låta den skötas effektivt lät Rudbeck inrätta en magnifikt ridhus på den plats där universitetshuset nu ligger. Det kallades exercitiehuset och fanns kvar ända till slutet av 1870-talet. Än idag finns dessa excercitier kvar inom universitetet. Här finns fortfarande anställda med titlarna fäktmästare, inspector equitandi (ridinspektor), ritmästare och director musices (dirigent för Akademiska kapellet).