Universitetshuset stängt för renovering

26 januari 2016

Renoveringen av universitetshuset planeras bli klar under våren 2017.

Universitetshuset stänger för invändig renovering den 1 februari 2016.

Under renoveringen är universitetshuset och närområdet stängt för allmänheten, anställda och studenter.

Ersättningslokaler för undervisning och seminarier har iordningsställts vid Evolutionsbiologiskt centrum.

Akademiska högtider och andra större evenemang är under renoveringen förlagda till Uppsala domkyrka, Uppsala slott och Uppsala konsert och kongress (UKK).

Rektors representationslokaler flyttar under byggperioden till Walmstedska gården vid Sysslomansgatan 1.

Arkiv och myntkabinettet blir kvar i universitetshuset men är endast tillgängliga för t ex forskare efter överenskommelse med behörig personal.

Preliminärt är renoveringen av universitetshuset klar under våren 2017.