Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (exjobb, C-, D- eller masteruppsats). Här kan du läsa mer om hur du söker stipendiet och vilka regler som gäller.

Läs mer om  Erasmusprogrammet

För att kunna söka om Erasmuspraktik behöver följande villkor uppfyllas – obs tillfälligt ändrade med anledning av covid-19.

Ingen Erasmuspraktik kommer att beviljas så länge det finns en allmän avrådan från UD för icke nödvändiga resor med anledning av covid-19 och/eller ett rektorsbeslut som innefattar studentmobilitet. Så länge det finns en specifik avrådan för ett visst land/vissa länder med anledning av covid-19 beviljas inga utresor till dessa länder. Ansökningar handläggs och beviljas med villkoret att det inte ska finnas någon aktiv avrådan och/eller rektorsbeslut som motsätter utresa vid planerat startdatum.

 • Du ska studera med avsikt att ta ut en examen inom grund, master - eller forskarutbildning vid Uppsala universitet
 • Du ska ha klarat universitetsstudier om minst 60 hp. 
 • Du är registrerad vid Uppsala universitet vid ansökan alternativt du har varit registrerad som student vid Uppsala universitet läsåret 19/20. För studenter som åker på praktik efter examen ska ansökan inkomma innan examen har tagits ut, därför ombeds studenter att avvakta med att ta ut examen. När Erasmuspraktikansökan har godkänts kan du ansökan om examen, praktiken måste vara avslutad senast 18 månader efter att examen har tagits ut. 
 • Du har ordnat en praktikplats som godkänts av din institution (den ska vara relevant för din utbildning och framtida karriär) i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.
 • Organisationen där praktiken sker är godkänd. Läs mer om detta i steg 2 i ansökningsguiden.
 • Praktiken sker på heltid under en period på 60 till 360 dagar.

Med anledning av covid-19 uppmanas studenter som ska söka Erasmuspraktikstipendium:

 • Att ansöka om stipendium mellan 1-15 maj om praktikens planerade startdatum är innan 15 augusti. Att ansöka om stipendium 1-15 juli om det planerade startdatumet är 15 augusti eller senare.
 • Att följa utvecklingen, både via Uppsala universitets webb och UD:s rekommendationer
 • Att avvakta att ta ut examen vid Uppsala universitet
 • Att vara flexibla i sin planering av utlandspraktik, särskilt med hänseende vad gäller startdatum.
 • Att se över sitt försäkringsskydd, Student UT gäller endast i värdlandet för praktiken

Ansökan för Erasmuspraktik kommer att vara öppen

1-15 maj – för praktik med ett startdatum 14 augusti eller tidigare
1-15 juli – för praktik med ett startdatum 15 augusti eller senare

Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats, så kom ihåg att planera och skicka in din ansökan i tid. En ansökan tar cirka en månad att handlägga. Om du har problem med detta kan du mejla erasmus@uu.se för att se om det går att lösa.

Under läsåret 20/21 planeras ansökan vara öppen enligt följande:

1-15 september
1-15 november
1-15 januari
1-15 mars
1-15 maj


Till ansökan

Stipendiet

Stipendienivåer för praktik som avslutas senast 31 maj 2020

Land Nationell stipendienivå (€/månad) (30 dagar)
Grupp 1* 615
Grupp 2** 555

Stipendienivåer för praktik som avslutas efter 31 maj 2020

Land Nationell stipendienivå (€/månad) (30 dagar)
Grupp 1* 655
Grupp 2** 595


* Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader:
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien.
** Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Storbritannien har lämnat EU mellan den 31 januari och 1 februari 2020. Storbritannien deltar i Erasmusprogrammet åtminstone tom 31 maj 2022. Därför ska utresande studenter/praktikanter till Storbritannien ansöka om Erasmus stipendium.

Försäkring

Praktikanter som är registrerade på praktikkurs eller examensarbete i Uppdok omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Praktikanter som åker utanför sitt ordinarie studieprogram och alltså inte får några poäng från Uppsala universitet, omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT Samling.

Kontakt

Drop-in

Under terminstid:
Måndag till fredag klockan 13.00-14.00.

Mellan 8 juni till 30 augusti 2020:
Tisdagar och torsdagar klockan 13.00-14.00

Drop-in sker via Zoom. Du kan använda din vanliga webbläsare för att delta i drop-in via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi dig till oss. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Till drop-in

Läs gärna igenom svaren till de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret där kontakta avdelningen för internationalisering på erasmus@uu.se.