Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (exjobb, C-, D-, masteruppsats eller doktorsavhandling). Du söker Erasmuspraktikstipendiet efter att du har ordnat en praktikplats. Tips om hur du går tillväga för att hitta en praktikplats hittar du i Stipendiehandbok Erasmuspraktik del 1.

Läs mer om hur Covid-19 påverkar Erasmuspraktik.
 

AKTUELLA STIPENDIENIVÅER

Land Nationell stipendienivå (€/månad) (30 dagar)
Grupp 1* 655
Grupp 2** 595


* Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader:
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien.
** Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Storbritannien har lämnat EU mellan den 31 januari och 1 februari 2020. Storbritannien deltar i Erasmusprogrammet åtminstone tom 31 maj 2022. Därför ska utresande studenter/praktikanter till Storbritannien ansöka om Erasmus stipendium.

Instruktioner till ansökan

Instruktioner till ansökan för Erasmuspraktik finns beskrivet i en stipendiehandbok. Den innehåller allt du behöver veta om stipendieansökan. Ansökan lämnas in i systemet Move-ON.

Obs: Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats, så kom ihåg att planera och skicka in din ansökan i tid. En komplett ansökan tar upp till en månad att handlägga efter det att ansökningsomgången stängt. Om din praktik börjar innan en månad efter att ansökningsomgången stängt, mejla erasmus@uu.se för att se om det går att lösa.

Aktuella ansökningsperioder läsåret 2020-2021

1-15 September
1-15 November
1-15 Januari
1-15 Mars
1-15 Maj

Till Move-ON

När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium

När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium för praktik finns det saker som du är skyldig att göra både innan, under och efter din praktik för att du ska vara berättigad till stipendiet. Instruktioner för detta finns beskrivet i ”Stipendiehandbok Erasmuspraktik del 2: Efter beviljande”. Utöver de obligatoriska momenten innehåller guiden även en del goda råd och tips som kan vara bra att ha med sig under praktiken.

Till Move-ON

Aktuella dokument

Learning Agreement
Changes to Learning Agreement
Traineeship Certificate
Frågor till praktikrapport

Länkar på sidorna om Erasmuspraktik

På dessa sidor och i handboken för ansökan för Erasmuspraktik stöter du på några viktiga länkar. Dessa finns samlade här för att du ska slippa leta

Bra sidor att få hjälp att hitta en praktikplats

Kontakt

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

DIGITAL DROP-IN FÖR SAMTLIGA CAMPUS

Under terminstid:

Tisdagar och torsdagar klockan 13.00-14.00

Drop-in sker via Zoom. Använd gärna Zoom via ditt studentkonto. (Läs mer om hur du loggar in med ditt studentkonto i Zoom.) När du ansluter hamnar du i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi dig till oss. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Extra drop-in: fredag 7 maj, måndag 10 maj och onsdag 12 maj kl. 13.00-14.00.

Till drop-in

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram.

Du kan även följa oss på Facebook-sidan om utbytesstudier där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.

Infotillfällen läsåret 2020-2021

Alla planerade evenemang publiceras också i Studentkalendariet och vår sida på Facebook.

Det går också bra att boka in oss på programspecifika informationsmöten eller med din studentförening/nation/kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Du kan också skriva upp dig på vår sändlista för läsåret 2020-2021 att få information via e-post om kommande utlysningar och informationsträffar.

Senast uppdaterad: 2021-02-17