Erasmusstipendium för studier

Alla studenter som åker på Erasmusutbyte får ett Erasmusstipendium.

Du söker först en utbytesplats via Enheten för internationell mobilitet eller din institution/fakultet. Efter att du erbjudits och tackat ja till ett Erasmusutbyte så kommer du att få information om hur och när du ska skicka in din stipendieansökan.

Stipendiet är ett bidrag som är tänkt att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet kan variera från år till år och beroende på vilket land du ska åka till.

Läs mer om hur Covid-19 påverkar Erasmusstudier.

Aktuella stipendienivåer

För studier som avslutas före 31 maj 2021

Land Nationell stipendienivå (€/månad, 30 dagar)
Grupp 1* 420
Grupp 2** 360


För studier som avslutas efter 31 maj 2021

Land Nationell stipendienivå (€/månad, 30 dagar)
Grupp 1* 460
Grupp 2** 400


* Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader:
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien.
** Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Information till studenter som ska studera i Storbritannien efter 31 december, 2020

Reglerna för EU medborgare att studera i Storbritannien kommer att ändras från januari 2021. Du som planerar att studera i Storbritannien från 2021 och inte redan studerar/bor i landet behöver söka studentvisum innan du påbörjar dina studier, om dina studier är längre än 6 månader. Ansökan öppnade den 5 oktober 2020. För studier som är kortare än 6 månader är det möjligt att använda sig av den s.k. visitor route. Läs mer om det här.

Du som redan är student i Storbritannien, bor i landet eller flyttar dit senast 31 december 2020 har möjlighet att söka uppehållstillstånd enligt EU Settlement Scheme och därigenom behålla dina EU-medborgerliga rättigheter, dvs. rätten att bo, studera, arbeta mm i landet. Denna ansökan är kostnadsfri och du gör den online.

Ansökningsdatum

  • 1 till 15 november 2020 för studenter som åker på Erasmusstudier i början av vårterminen 2021.
  • 1 till 15 maj 2021 för studenter som åker på Erasmusstudier i början av höstterminen 2021.

Instruktioner till ansökan

Instruktioner för Erasmusstipendiet är beskrivet i en handbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra din stipendieansökan samt information om andra obligatoriska moment under ditt Erasmusutbyte. Ansökan lämnas in elektroniskt i systemet Move-On.

Stipendiehandbok Erasmusstudier i webbformat

Till Move-ON

Aktuella dokument

Learning Agreement – Ska upprättas och laddas upp i MoveON innan ditt utbyte.
Annex till Learning Agreement
Certificate of Attendance– Ska laddas upp i MoveON efter utbytet

Länkar på sidorna om Erasmusstudier

Online learning Agreement - Kan användas istället för dokumentet Learning Agreement, ladda då ner ditt kompletta Online Learning Agreement och ladda upp i MoveON.

Studenter med funktionsnedsättning kan söka extramedel för att täcka merkostnader som uppstår i samband med utbytet. Läs mer om hur du går tillväga här.

Kontakt

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

DIGITAL DROP-IN FÖR SAMTLIGA CAMPUS

Under terminstid:

Tisdagar och torsdagar klockan 13.00-14.00

Drop-in sker via Zoom. Använd gärna Zoom via ditt studentkonto. (Läs mer om hur du loggar in med ditt studentkonto i Zoom.) När du ansluter hamnar du i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi dig till oss. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Extra drop-in: fredag 7 maj, måndag 10 maj och onsdag 12 maj kl. 13.00-14.00.

Till drop-in

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram.

Du kan även följa oss på Facebook-sidan om utbytesstudier där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.

Infotillfällen läsåret 2020-2021

Alla planerade evenemang publiceras också i Studentkalendariet och vår sida på Facebook.

Det går också bra att boka in oss på programspecifika informationsmöten eller med din studentförening/nation/kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Du kan också skriva upp dig på vår sändlista för läsåret 2020-2021 att få information via e-post om kommande utlysningar och informationsträffar.

Senast uppdaterad: 2021-02-17