Erasmusstudier

Alla studenter som åker på Erasmusutbyte får ett stipendium på mellan 360 och 420 €/månad, försäkring via Kammarkollegiet och erbjudande om språkkurs.

Du söker först en utbytesplats via Avdelningen för internationalisering eller din institution/fakultet. Efter att du har erbjudits och tackat ja till ett Erasmusutbyte via Avdelningen för internationalisering eller din institution så skickar du in en stipendieansökan. Stipendieansökan innehåller information om utbytets längd och bankkontouppgifter så att vi kan beräkna och betala ut stipendiet.

För att en utbetalning av stipendiet ska kunna ske måste du

 • uppfylla de krav som ställs av Avdelningen för internationalisering eller institutionen/fakulteten för att få genomföra ett utbyte. Du kommer även att upprätta ett 'learning agreement' mellan dig, din institution/Avdelningen för internationalisering och ditt värduniversitet.
 • vara registrerad som heltidsstudent vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället samt ha för avsikt att ta ut examen vid Uppsala universitet.
 • ha klarat minst 60 hp, vissa institutioner kräver mer, vid avresa. För doktorander som vill åka på Erasmusstudier och bedriva forskning gäller det att forskningen ingår i doktorandutbildningen.

Du kan få Erasmusstipendiet för fler olika tillfällen. Dock finns det begränsningar kring hur många dagar du kan få stipendium för:

För att kunna söka om stipendium för Erasmusstudier behöver följande villkor uppfyllas

Inget Erasmusstipendium för studier kommer att beviljas om det finns en allmän avrådan från svenska utrikesdepartementet, UD för icke nödvändiga resor med anledning av covid-19 och/eller ett rektorsbeslut som innefattar studentmobilitet som är gällande vid planerat startdatum. Inte heller om det finns en specifik avrådan för ett visst land/vissa länder med anledning av covid-19 beviljas inga Erasmusstipendium till dessa länder. Alla beviljanden är därmed villkorade.

 • Ansökan om utbytesplats för studier inom Erasmus gör du vid din institution eller vid Avdelningen för internationalisering. När du har blivit nominerad till en plats kan du söka stipendium.
 • Du är registrerad som heltidsstudent vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället samt ha för avsikt att ta ut examen vid Uppsala universitet.
 • Du har klarat minst 60 hp, vissa institutioner kräver mer, vid avresa. För doktorander som vill åka på Erasmusstudier och bedriva forskning gäller det att forskningen ingår i doktorandutbildningen. 
 • Du får max åka som Erasmus student och/eller praktikant i max 12 månader inom varje utbildningsnivå (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Enligt regelverket räknas en månad som 30 dagar, vilket ger att en student kan få stipendium för max 360 dagar. Du kan åka hur många gånger du vill förutsatt att du har fått en utbytesplats. Du kan åka till hur många olika lärosäten du vill så länge det inte överstiger 12 månader (360 dagar) totalt. Du som har varit på Erasmusutbyte eller Erasmuspraktik, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas då även den perioden in i de 12 månaderna.
 • Minimiperioderna för utbytesstudier är 3 månader (90 dagar), undantagsvis godkänns kortare perioder om den officiella terminslängden vid värdlärosätet är kortare än 90 dagar.
 • Studenter som läser långa utbildningar utan nivåindelning, som till exempel läkarprogrammet, tillåts åka 24 månader totalt under hela utbildningen.
 • Du som har varit på Erasmusutbyte förut, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas detta in i de 12 månaderna
 • Du får inte ha något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

Med anledning av covid-19 uppmanas studenter som ska söka Erasmusstipendium:

 • Att ansöka om stipendium mellan 1-31 maj för planerad utresa ht-20
 • Att följa utvecklingen, både via Uppsala universitets webb och UD:s rekommendationer
 • Att meddela Avdelningen för internationalisering, erasmus@uu.se om det sker någon förändring vad gäller startdatum/undervisningsform (till exempel att undervisning sker online istället för på campus)
 • Att se över sitt försäkringsskydd, Student UT gäller endast i värdlandet för utbytesstudierna

Stipendiet

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp som är likadant för alla studenter som åker från svenska lärosäten. I beräkningen av stipendiet används den växelkurs som gällde det datum Uppsala universitet mottog medel från EU-kommissionen. Därför kan växelkursen som används variera från den faktiska växelkursen då stipendiet utbetalas till stipendiat.

För studier som avslutas före 31 maj 2021

Land

Nationell stipendienivå (€/månad, 30 dagar)

Grupp 1*

420

Grupp 2**

360

För studier som avslutas efter 31 maj 2021

Land

Nationell stipendienivå (€/månad, 30 dagar)

Grupp 1*

460

Grupp 2**

400


* Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader:
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien.
** Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Storbritannien har lämnat EU mellan den 31 januari och 1 februari 2020. Storbritannien deltar i Erasmusprogrammet åtminstone tom 31 maj 2022. Därför ska utresande studenter/praktikanter till Storbritannien ansöka om Erasmus stipendium.

OBS! Du kan även få extra medel om…

… du åker på utbyte med barn. Studenter som åker ut som Erasmusstudent med sitt medföljande barn får ett särskilt tillägg (top-up) om 200 € per månad. Ange detta i stipendieansökan i MoveON så kontaktar Avdelningen för internationalisering dig.

… du studerar med en funktionsvariation. Studenter med fysiska, psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariation kan få extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte. Ange detta i stipendieansökan i MoveON så kontaktar Avdelningen för internationalisering dig.

… du tar tåget till din studieort. Avdelningen för internationalisering utlyser varje termin ett antal resestipendier om 190 € (cirka 2000 kronor) vardera för studenter som väljer att ta tåget till sin studieort. Vid eventuell konkurrens om medel kommer lottning att ske. De 190 € kan användas antingen till att köpa en enkel tågbiljett eller för att delbetala ett tågluffarkort. Om du väljer att tågluffa till din studieort och stanna på vägen, tänk då på att du måste teckna en tilläggsförsäkring för denna period. Kammarkollegiets försäkring gäller för en så direkt resa som möjligt. Se SJ för mer information om tågbiljetter för resor utomlands. Ange detta i stipendieansökan i MoveON.

Försäkring

Alla studenter som åker på utbytesstudier via ett utbytesavtal omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT under förutsättning att dina studier är registrerade i Ladok. Du kan kontrollera dina registreringar i Studentportalen.

Språkkurs – Online Linguistic Support, OLS


Studenter som åker på utbytesstudier inom Erasmus erbjuds en språkkurs. Kursen sker online och det är möjligt att påbörja kursen före avresa.

Guide Erasmusstudier

Ansökan för stipendium för Erasmusstudier är öppen

 • 1 maj - 31 maj för studier som påbörjas på hösten.
 •  1 november - 30 november för studier som påbörjas på våren.

Följ guiden nedan för att lämna in din ansökan samt nödvändig information före, under och efter ditt utbyte.

1. Ansökan
2. Före Erasmusstudier
3. Under Erasmusstudier
4. Efter Erasmusstudier
Viktiga dokument

Kontakt – stipendierelaterade frågor

Drop-In

På grund av att universitetet flyttat sin undervisning till distansbaserad undervisning flyttar även drop-in tiden för frågor om utlandsstudier till Zoom. Detta gäller från 23 mars 2020.

Måndag till fredag klockan 13.00-14.00.

Du kan använda din vanliga webbläsare för att delta i drop-in via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi fram till oss. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Till drop-in

Läs gärna igenom svaren till de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret där kontakta avdelningen för internationalisering på erasmus@uu.se.

För mer information om hur du söker utbyte se www.uu.se/utlandsstudier och/eller prata med internationell koordinator eller studievägledare på din institution.

Tips och länkar

Erasmus Student Network (ESN) har kommit ut med en guidebok som kan vara till hjälp för utresande studenter.

Erasmus Student Charter beskriver vilka rättigheter och skyldigheter du som stipendiat har.

Uppsala universitets Erasmuscharter går att se här.

Uppsala universitets Erasmus Policy Statement går att se här.