Steg 1 - Stipendieansökan för Erasmusstudier

Inget Erasmusstipendium för studier kommer att beviljas om det finns en allmän avrådan från svenska utrikesdepartementet, UD för icke nödvändiga resor med anledning av Covid-19 och/eller ett rektorsbeslut som innefattar studentmobilitet som är gällande vid planerat startdatum. Inte heller om det finns en specifik avrådan för ett visst land/vissa länder med anledning av Covid-19 beviljas inga Erasmusstipendium till dessa länder. Alla beviljanden är därmed villkorade.
 

Ansökningsdatum:

  • För studier som påbörjas på hösten: 1 maj-31 maj
  • För studier som påbörjas på våren: 1 november-30 november

Ansökan består av:

  1. En elektronisk ansökan blankett som görs direkt i MoveON.
  2. Grant Agreement (ifyllt, underskrivet och inscannat) som laddas upp direkt i ansökan blanketten i MoveON.


Gå till ansökningsformuläret

Irländsk natur
National University of Ireland, Galway. Foto: Elina Edenhag