Steg 4 - Efter Erasmusstudierna

För att du ska få den sista utbetalningen av ditt stipendium behöver du:

  1. Ladda upp Certificate of Attendance och ditt kompletta Learning Agreement (med eventuella ändringar) i din profil i Moveon.
  2. Fyll i den Erasmus Participant Survey. Den mejlas till dig efter din sista studiedag.
  3. Gör ditt andra språktestet. Det mejlas automatiskt till dig efter avslutat Erasmusutbyte. (Observera att om du fick C2 på ditt första test, behöver du inte göra det andra testet).
  4. Rapportera i enlighet med institutionens eller Avdelningen för internationaliserings krav och riktlinjer. Ibland ombeds du som utresande skriva en utbytesrapport/ reseberättelse eller liknande, som används i syfte att inspirera och informera andra.

Om din faktiska studieperiod är annorlunda än den du angivit i din stipendieansökan så kommer ditt stipendium att räknas om. Om den faktiska studieperioden är kortare än vad som framgick av ansökan så kommer skillnaden att dras av från den slutliga betalningen om 30 %. Om den faktiska studieperioden är längre än vad som framgick av ansökan, så kommer du att i den sista utbetalningen att få 30 % + 100 % för de nya dagarna.