Steg 2 - Före Erasmusstudierna

Utbetalning av stipendiet

För studenter som åker på utbyte under en termin betalas stipendiet ut i två omgångar.

  • 70 % av stipendiet betalas i samband med studiestart efter att du har gjort ditt första språktest.
  • 30 % av stipendiet betalas ut efter du avslutat dina studier när skickat in en blankett som bekräftar datumen för din studieperiod, ditt Learning Agreement, gjort ditt andra språktest samt fyllt i Erasmus Participant Survey.

För studenter som åker på utbyte under helår (två terminer) betalas stipendiet ut i tre omgångar.

  • 35 % av stipendiet betalas i samband med studiestart efter att du har gjort ditt första språktest.
  • 35 % av stipendiet betalas i samband med att termin två startar.
  • 30 % av stipendiet betalas ut efter att du har avslutat dina studier. Du ska då skicka in en blankett som bekräftar datumen för din studieperiod, ditt Learning Agreement, gjort ditt andra språktest samt fyllt i Erasmus Participant Survey.

Din ansökan

Skicka in en stipendieansökan online. Kom ihåg att ladda upp ett underskrivet Grant Agreement. Ifall du reser ut med medföljande barn och/eller har en  funktionsnedsättning som innebär merkostnader för dig, så kommer Avdelningen för internationalisering kontakta dig för mer information efter att du skickat in din stipendieansökan.

När din ansökan om stipendium för Erasmusutbyte mottagits och godkänts ska du:

  • Göra ett språktest (en länk till språktestet skickas till dig efter att vi mottagit din stipendieansökan) registrering godkänts – du kan nu även påbörja din språkkurs (om du önskar göra en sådan).
  • Har du beviljats resestipendium för att ta tåget till din studieort och tågluffar – se till att du har en försäkring som täcker dig under denna tid (tecknas privat).
  • Om du har beviljats ett resestipendium för att ta tåget till din studieort, skicka elektroniskt in biljett/Interrail-pass där ditt namn och giltighetsdag/period tydligt anges, senast en månad efter att du kommit fram till din studieort.