Steg 3 - Under Erasmusstudierna

Du måste omedelbart meddela din internationella koordinator och Erasmus-teamet vid Avdelningen för internationalisering om förändringar, såsom avhopp eller förkortning av studieperiod. Om du förkortar ditt utbyte kommer du att få betala tillbaka delar av ditt stipendium.

Om något inträffar under dina Erasmusstudier som gör att kurser ändras ska du fylla i Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional components in case of extension of stay abroad i ditt Learning Agreement.

Om en akutsituation uppstår under dina Erasmusstudier kontakta Falck Global Assistance i första hand.

Kontakta Kammarkollegiet om du har frågor gällande försäkringen Student UT.

Universitetet i Wien
Universitetet i Wien. Foto: Maja Carlsson