Vanliga frågor om Erasmusstudier

Vem är kontaktperson?
Din koordinator vid din institution/avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet är din kontaktperson för utbytet. Om du har frågor om ditt utbyte, som till exempel dina kurser, försäkringsärenden, trivsel eller förlängningar ska du skicka dem till din koordinator. Frågor om stipendiet skickas till Erasmusadministratören på avdelningen för internationalisering: erasmus@uu.se

Kan man förlänga sitt utbyte med en extra termin?
Det brukar gå att förlänga sin studieperiod ifall utbytesplatserna vid det universitetet inte är fyllda och ifall du inte överstiger den maximala perioden om 12 månader per studienivå. Du är dock inte garanterad ett stipendium för den extra terminen. Hör av dig till din utbyteskoordinator och till erasmus@uu.se ifall du vill stanna en extra termin.  

Vad händer om man förkortar sin period eller åker hem i förtid?
Om den faktiska perioden är kortare än den period som du angav i stipendieansökan blir du återbetalningsskyldig för den överskjutande delen. Det regleras efter att du har lämnat in den bekräftelseblankett (Certificate of Attendance) som ditt utbytesuniversitet ska skriva under i slutet av din utbytesperiod. Om du åker hem innan 3 månader har gått blir du återbetalningsskyldig för hela stipendiebeloppet. Hör av dig till erasmus@uu.se ifall detta skulle hända.

Vad menas med studieperiod?
Studieperioden är den tid då du studerar vid utbytesuniversitet i utbyteslandet. Distansstudier kan inte räknas med i studieperioden. Fullständiga villkor finns i blanketten Certificate of Attendance.

När kommer pengarna?
Förutsatt att du har lämnat in en fullständig ansökan med korrekta uppgifter kommer första utbetalningen i samband med studiestarten. De flesta studenter får sina utbetalningar i september för studier under höst och helår och i februari för studier under vårterminen. Det går inte att säga exakt när pengarna kommer eftersom det tar olika lång tid för olika banker att hantera överföringen.

Får man åka flera gånger inom Erasmusprogrammet?
Ja, du kan åka hur många gånger du vill (förutsatt att du har fått en plats) och till hur många olika lärosäten du vill så länge det inte överstiger 12 månader total inom varje studiecykel (kandidat-, avancerad och doktorandnivå). Erasmuspraktik räknas in i samma maxperiod. Minimiperioderna är 3 månader för utbyte och 2 månader för praktik men vissa institutioner och värdlärosäten kräver att du stannar en hel termin. Om du har varit på Erasmusutbyte förut, även genom andra lärosäten i Sverige eller i utlandet, räknas detta in i de 12 månaderna.