Student

Hur finansierar du ditt utbyte?

CSN
Du kan ansöka om studiemedel för utlandsstudier från CSN. Det är också möjligt att söka merkostnadslån för resan. Mer information om studiemedel utomlands finns på CSN:s hemsida.

När du tackat ja till din utbytesplats registreras du i studentregistret Uppdok/Ladok som antagen till utbytesstudier. Registreringen görs av Internationella kansliet eller din institution och ersätter CSN-blanketten ”Intyg om deltagande i utbytesprogram”.

Erasmusstipendium
Om du ska studera i Europa finns ofta möjlighet att få ett Erasmus-stipendium. Även språkstudier före terminsstart kan beviljas. Ansökan sker på särskild blankett efter att du har fått en utbytesplats.

Nordplus-stipendium
För utbytesstudier i de nordiska länderna kan du söka ett så kallat Nordplus-stipendium.

Andra stipendier
Det finns även ett mindre antal stipendier för specifika universitet eller specifika
utbytesprogram. Man kan även söka stipendier via stiftelser, stipendiehandböcker på bibliotek och på nätet samt via Uppsala universitets stipendiekansli.