Student

Utbyten i Mellanöstern

Utbildningsystem

I dagsläget har Uppsala universitet ett universitetsövergripande avtal i Mellanöstern, vilket dessutom är amerikanskt till sin struktur och karaktär.

Registrering på kurser sker på plats ca en vecka före terminsstart, i samband med välkomstdagarna för utländska studenter. Du är berättigad till studiemedel även för dessa dagar om du verifierar datum för dem i din studiemedelsansökan. Förutom terminstider kan ämnesrestriktioner och antalet platser vid utbytesuniversitetet komma att ändras med relativt kort varsel enligt utbytesuniversitetets önskemål.

Grundutbildningen (undergraduate studies) omfattar fyra år och indelas i årskurserna freshman, sophomore, junior och senior. De två första åren läser studenterna kurser inom flera ämnen som ger grundläggande kunskaper och som kräver minimala förkunskaper. Nivån på dessa kurser brukar kallas lower division. De två sista åren specialiserar man sig på ett huvudämne (major) och ett biämne (minor) och kurser på denna nivå brukar gå under beteckningen upper division. Förstaårskurserna är anpassade till nyantagna studenter med undervisningen oftast i form av storföreläsningar. Det kan därför vara värdefullt att läsa kurser inom ämnesområden där du redan påbörjat studierna för att försäkra dig om en tillfredsställande studiesituation och närmare lärarkontakt. Efter avklarad grundutbildning där på 4 år, erhålls en Bachelor’s Degree, vilket berättigar till studier på graduate level. Ytterligare ett till två års studier avslutas med en Master’s Degree.

Poängsystem
Omfattningen av en kurs mäts i regel i credits och beräknas efter antalet lektionstimmar som kursen erbjuder per vecka. En AUB kurs är i regel värd tre US credits och 15 credits per termin på kandidatnivå motsvarar 30 svenska högskolepoäng. För att läsa motsvarande 30 poäng bör man alltså läsa fyra till fem kurser per termin.

Ett säkert sätt att beräkna hur många credits som svarar mot 60 svenska högskolepoäng är att ta reda på hur många credits som krävs för en Bachelor’s Degree och hur många år utbildningen tar. Dela därefter antalet credits med antalet år, så får man fram hur många credits per år heltidsstudier omfattar.

Poängangivelserna ovan gäller för kurser på undergraduate level. På graduate level varierar antalet credits för heltidsstudier.

Språkkunskaper
Om du inte läser ett program på engelska vid Uppsala universitetet behöver du styrka dina engelska kunskaper genom godkänt resultat på ett språktest, såsom Test of English as a Foreign Language (TOEFL) eller International English Language Testing System (IELTS).

Om du får ett erbjudande om utbytesplats och inte lämnar ett språktestresultat kommer du att få ett villkorligt erbjudande om utbytesplats. Obs! Du måste visa upp ett språktestresultat före Internationella kansliets sista kompletteringsdag vilket för ansökningsomgången i november 2017 är satt till 23 mars 2018.

TOEFL-testet ges bl.a. i Stockholm en eller flera gånger per månad under terminstid och kostar ca $255 (uppgift från 2014). Testresultatet är giltigt i två år.

IELTS: Det test som utbytesstudenter ska ta kallas Academic, till skillnad från en mer allmän variant som kallas General. Testet administreras i Sverige av Folkuniversitetet i Stockholm.

Stipendier
För hösten 2018 kommer två studenter att kunna tilldelas ett ICM stipendium på 650 Euro/månad samt ett resebidrag på 530 Euro. Se även Uppsala universitets stipendiekanslis utlysningar och hör efter med din nation ifall de har några sökbara stipendier.

Visum
Utländska studenter som ska studera vid American University of Beirut i Libanon måste ha ett pass som är giltigt minst 13 månader från det att man påbörjar sina studier där. Ett ”entry visa” behövs också och det kan man ansöka om vid närmaste Libanesiska ambassad eller konsulat. De som antagits vid American University of Beirut kommer att få information och nödvändiga dokument skickade till sig för att kunna få ett uppehållstillstånd från de libanesiska myndigheterna.

Utbytesstudenter är befriade från undervisningsavgifter vid det utländska universitetet. Vissa avgifter skall dock betalas. Vid en del universitet tillkommer även försäkrings- och registreringsavgifter. Den studerande står själv för dessa kostnader och för resor till och från utbytesuniversitetet samt för uppehället och studiematerial.

CSN
Studiemedel från CSN erhålls för utbytesstudier om man i övrigt uppfyller kraven för att beviljas studiemedel. Det är också möjligt att söka merkostnadslån för resa och försäkringar. Blanketten om ansökan om studiemedel samt mer information om studiemedel utomlands finns på CSN:s hemsida. När du nominerats till en utbytesplats registreras du i UPPDOK som antagen till utbytesstudier. Registreringen görs av Internationella kansliet och ersätter CSN:s blankett ”Intyg om deltagande i utbytesprogram”.

Försäkring
Alla utbytesstudenter är försäkrade hos Kammarkollegiet genom Uppsala universitet. Försäkringen täcker akut sjukvård under max 90 dagar, ansvar och rättshjälp samt lösöre som medförs eller anskaffas under studieperioden utomlands (självrisk finns för lösöre). Försäkringen gäller i studielandet från och med två veckor före terminsstart till och med två veckor efter terminsslut samt vid direkt resa till och från studielandet under denna period.

UD:s rekommendationer
Vi följer UD:s rekommendationer vad gäller att åka till känsliga områden och kommer inte att skicka ut studenter om UD avråder från det. På Sveriges ambassad i Damaskus hemsida hittar du mer reseinformation om Libanon och situationen där.