Student

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor.

Din fältstudie bör relatera till någon av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling. Läs mer om de Globala Målen här.

Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum.

Studenter vid Uppsala universitet som är intresserade av att göra en MFS kan söka direkt till Internationella kansliet vid Studentavdelningen. I guiden nedan hittar du information om behörighet, ansökan, urval, praktiska förberedelser, värt att komma ihåg under MFS och slutligen rapportering.

Vid eventuella frågor skicka ett mail till mobility@uu.se.

Kommande ansökningar

23-30 september 2018 Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 30 juni 2019.
15-22 november 2018 Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 30 juni 2019.

Informationsträff om Minor Field Studies och Erasmuspraktik.

11 april klockan 14.00-16.00
Engelska parken, Humanistiska teatern
Då får ni träffa Internationella kansliet, karriärvägledare och tidigare MFS- och Erasmuspraktikstudenter. Läs mer om eventet på universitetets Facebooksida för utlandsstudier.

Goda råd till MFS-ansökan

Lyssna på Emelie och Lovisa som ska iväg på MFS!

Emelie och Lovisa är på väg till Gambia för att göra en Minor Field Study. Studie- och Karriärpodden har träffat dem för att få höra mer om hur de laddar för avfärd. Lyssna på podavsnittet här!