Student

Steg 4 - Förberedelser inför fältstudier

För att på ett enkelt sätt hantera administrationen av MFS-stipendiet använder Internationella kansliet en MFS-portal där studenter kan ladda upp nödvändig information och dokumentation. Studenter får tillgång till den portalen när de blivit godkända för MFS-stipendium.

Utöver nödvändiga förberedelser för själva uppsatsskrivandet och andra privata förberedelser behöver studenter som får ett MFS-stipendium planera in följande

  1. Deltagande på obligatorisk förberedelsekurs på Sidas kursgård i Härnösand. Kursen måste vara genomförd innan MFS-resan påbörjas och är ett krav för att stipendiet ska betalas ut. Studenter bokar själva in kursen på UHRs MFS sidor så fort de blivit tilldelade ett MFS-stipendium. Kursen är kostnadsfri och mat och logi ingår under kursen. Transport till kursgården betalas av studenten men får ingå i studentens MFS-budget. Efter godkänt deltagande på kursen utfärdas ett deltagandebevis. Ladda upp deltagandebeviset i MFS-portalen.
  2. Alla stipendiater måste skriva ett kontrakt med Internationella kansliet. Kontraktet ska laddas upp till MFS-portalen.
  3. Kontakta din akademiska handledare omgående.
  4. Samtliga kontaktpersoner i fält kommer kontaktas för att bekräfta deras deltagande i projektet. För att försäkringen ska gälla måste kontaktperson på plats bekräfta det mail som skickas till dem. Håll god kontakt med kontaktperson i fält och påminn dem om att bekräfta sitt deltagande.
  5. Var väl informerad om vad som ingår i din försäkring. Försäkringen heter Student UT och tillhandahålls av Kammarkollegiet.
  6. Boka transport till MFS land. Ladda upp kopia på färdplanen till MFS-portalen.

MFS-stipendiet kan betalas ut först när punkt 1 och 2 är klar.

Steg 5 - Under MFS