Steg 6 - Rapportering av fältstudien efter hemkomst

När en student kommer hem från MFS är det viktigt att: