Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 20 veckor.

Din fältstudie bör relatera till något av de sjutton globala målen för hållbar utveckling.

Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Stipendiet omfattar även en förberedelsekurs samt försäkring.

Viktigt: Enligt regelverket för MFS är det aldrig tillåtet att påbörja en resa till ett land dit Utrikesdepartementet utfärdat en avrådan från resor (gäller även avrådan från icke nödvändiga resor). Det är därför viktigt att uppdatera sig om förändringar i UD:s reserekommendationer. Det finns idag en avrådan från alla resor utanför EU som gäller fram till den 31 maj 2021.

Ansökan om Minor Field Studies

Ansökan om ett Minor Field Study-stipendium öppnar strax efter föregående utlysning har stängt. Det är alltså nästan alltid möjligt att påbörja en ansökan i ansökningssystemet. Fördelen med att påbörja en ansökan är att vi kan kontakta dig med information om kommande informationsmöten, drop-in möjligheter m.m.

Ansökan stänger följande datum:

  • 15 april 2021 - för fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2022.
  • 15 november 2021 -  för fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2023.

Ansökningsinstruktioner

Instruktioner till ansökan om Minor Field Studies finns beskrivet i ansökningshandboken nedan. Den innehåller den information du behöver för att genomföra en ansökan och innehåller inte heller några andra webbhänvisningar än till den här sidan. Samtliga länkar och dokument hittar du i länk- och dokumentsamlingen på den här sidan.

Ansökningshandbok Minor Field Studies läsåret 2020-21.

För mer information om hur det går till att söka MFS kan du ta del av ett informationsmöte från oktober 2020 här.

Dokument du behöver till ansökan

  1. Project Proposal
  2. Approval by department
  3. Budget
  4. Academic Purpose Statement
  5. Kopia på ditt svenska pass / pass från Finland, Norge, Danmark eller Island samt bevis på när du skrivit dig som boende i Sverige / Kopia på Permanent Uppehållstillstånd (PUT).

Till ansökningsportalen

Kontakt

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

DROP-IN i zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. Digital drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00-14.00.

Drop-in sker via Zoom. Använd gärna Zoom via ditt studentkonto. (Information kring hur du loggar in med ditt studentkonto i Zoom.) När du ansluter hamnar du först i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Extra drop-in: fredag 7 maj, måndag 10 maj, onsdag 12 maj och måndag 17 maj kl. 13.00-14.00.

Till drop-in

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram.

Du kan även följa oss på Facebook-sidan om utbytesstudier där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.

Infotillfällen läsåret 2020-2021

Alla planerade evenemang publiceras också i Studentkalendariet och vår sida på Facebook.

Det går också bra att boka in oss på programspecifika informationsmöten eller med din studentförening/nation/kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Du kan också skriva upp dig på vår sändlista för läsåret 2020-2021 att få information via e-post om kommande utlysningar och informationsträffar.

Senast uppdaterad: 2021-05-10