Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 20 veckor.

Din fältstudie bör relatera till något av de sjutton globala målen för hållbar utveckling.

Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Stipendiet omfattar även en förberedelsekurs samt försäkring.

Vid eventuella frågor skicka ett mejl till mfs@uadm.uu.se.

Ansökan om Minor Field Studies

Ansökan om ett Minor Field Study-stipendium öppnar strax efter föregående utlysning har stängt. Det är alltså nästan alltid möjligt att påbörja en ansökan i ansökningssystemet. Fördelen med att påbörja en ansökan är att vi kan kontakta dig med information om kommande informationsmöten, drop-in möjligheter m.m.

Ansökan stänger följande datum

15 november 2020
15 april 2021

Båda dessa inlämningsdatum gäller för fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2022.

Ansökningsinstruktioner

Instruktioner till ansökan om Minor Field Studies finns beskrivet i ansökningshandboken nedan. Den innehåller den information du behöver för att genomföra en ansökan och innehåller inte heller några andra webbhänvisningar än till den här sidan. Samtliga länkar och dokument hittar du i länk- och dokumentsamlingen på den här sidan.

Ansökningshandbok Minor Field Studies läsåret 2020-21
Ansökningshandbok Minor Field Studies läsåret 2020-21 (HTML)

Dokument du behöver till ansökan

  1. Project Proposal
  2. Approval by department
  3. Budget
  4. Academic Purpose Statement
  5. Kopia på ditt svenska pass / pass från Finland, Norge, Danmark eller Island samt bevis på när du skrivit dig som boende i Sverige / Kopia på Permanent Uppehållstillstånd (PUT).

Till ansökningsportalen