Steg 3 - Hur söker jag sommarkurs utomlands?

Ansökan till sommarkurser sker online. Länken till ansökan publiceras på den här sidan och Sommarkursens förstasida den 15 januari 2020.

Till ansökan

Ansökan stänger klockan 13.00 den 31 januari 2020.

Till din ansökan behöver du bifoga följande dokument:

  • Registreringsintyg som visar att du är registrerad på heltidsstudier vid Uppsala universitet. Detta kan du ladda ner via Studentportalen.
  • Betygsutdrag som visar alla dina högskolestudier i Sverige.
  • Examensbevis om du har en hel kandidatutbildning från ett utländskt lärosäte.
  • Academic Purpose Statement (APS). Din APS ska skrivas på det språk som kursen ges. Din APS får vara maximalt 400 ord lång. Läs här om vad APS är för typ av text.
  • Eventuella intyg om deltagande vid välkomstverksamhet för nya studenter eller om du haft något av de fördefinierade förtroendeuppdragen som premieras för utlandsstudier.

Ansökningsguide, sommarkurser:
Steg 1. Tillgängliga sommarkurser
Steg 2. Behörighet för att söka
Steg 3. Hur söker jag?
Steg 4. Hur går urvalet till?
Steg 5. Före, under och efter sommarkurser