Steg 4 - Hur går urvalet till sommarkurs utomlands till?

Urvalet görs på tre grunder: betyg, motivation samt studentengagemang.

1. Betyg 1-4 poäng

Antal avklarade högskolepoäng. Räkna alla dina godkända högskolepoäng. Alla kurser räknas oavsett betygsgrad.

 • De sökande med 16 % lägst antal hp får 1 poäng*
 • De sökande med 34 % näst lägsta antal hp får 2 poäng*
 • De sökande med 34 % näst högsta antal hp får 3 poäng*
 • De sökande med 16 % högst antal godkända hp får 4 poäng*

*Om betygen avviker från en normalfördelningskurva kan andra procentsatser tillämpas.

2. Academic purpose statement (APS) 1-4 poäng

Din APS (academic purpose statement) beskriver ditt syfte med dina studier. Din APS bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär.

Poängen fördelas enligt följande:

 • 1 poäng: Inlämnad, men ej godkänd 
 • 2 poäng: Svag eller knapphändig motivering 
 • 3 poäng: Väl motiverat 
 • 4 poäng: Exceptionellt stark motivering

3. Studentengagemang

 1. Studenter som har varit engagerade i fadder/mentor/välkomstverksamhet får +0,1 poäng på sin ansökan. Det måste styrkas med ett intyg. Om du har varit aktiv i någon välkomstverksamhet genom Uppsalaekonomerna före höstterminen 2016 behöver du inte ladda upp ett formellt intyg. Det räcker med att ladda upp ett dokument med den termin du har varit fadder. Då kan Avdelningen för internationalisering verifiera detta utifrån listor Uppsalaekonomerna försett oss med.
 2. Studenter som har haft följande poster under hösten 2017 får +0,2 poäng
  - studentrepresentanter i centrala grupper, nämnder eller råd
  - studentrepresentanter i områdes- eller fakultetsnämnder
  - studentengagemang på vissa nationsposter
  Detta måste styrkas med intyg. Se det formella beslutet för information om poster och behöriga intygstecknare.

4. Utslagsfaktorer

Vid lika poäng mellan två eller flera sökande kan intervju eller lottning användas som utslagsmetod.


Ansökningsguide, sommarkurser:
Steg 1. Tillgängliga sommarkurser
Steg 2. Behörighet för att söka
Steg 3. Hur söker jag?
Steg 4. Hur går urvalet till?
Steg 5. Före, under och efter sommarkursen