Steg 5 - Före, under och efter sommarkursen

Före kursstart

Om du blir nominerad till en av våra sommarskolor kommer du bli kontaktad av en av våra handläggare för att göra en ny ansökan som går direkt till värduniversitetet. Om din sommarkurs omfattas av ett stipendium får du även nu information om hur du söker detta.

Se till att du har god kontakt med värduniversitetet för praktiska frågor som till exempel bostad, antagningsbevis, information om ankomst etc.

Under kursen

Se till att du vet var du ska vända dig om en akutsituation uppstår. Du har en försäkring via Kammarkollegiet som heter Student UT. Se information om Student UT och kontaktuppgifter i nödsituationer.

Se även till att du sparar information om kursens upplägg, innehåll, examination etc. Detta behövs om du planerar att tillgodoräkna kursen i din examen.

Efter kursen

Se till att du får ett examinationsintyg på att du klarat kursen. Detta får du av värduniversitetet. Detta behövs också om du vill tillgodoräkna kursen i din examen.
Efter avslutad sommarkurs vill vi att du skriver en sommarkursrapport. En länk till den  kommer att skickas till dig via e-post.


Ansökningsguide, sommarkurser:
Steg 1. Tillgängliga sommarkurser
Steg 2. Behörighet för att söka
Steg 3. Hur söker jag?
Steg 4. Hur går urvalet till?
Steg 5. Före, under och efter sommarkursen

Tillbaka till startsidan om sommarkurser