Studera utomlands med stipendier!

Till flera av universitetets utlandsstudieaktiviteter tillkommer olika stipendier. Det går självklart att kombinera dessa stipendier med studiemedel från CSN för att täcka delar av de extrakostnader som kan uppstå vid en utlandsstudie.

Här berättar vi om de olika program som erbjuder stipendier för utlandsstudier!

Förutom dessa stipendier finns även möjlighet att söka stipendier för resor via Stipendiekansliet vid Studentavdelningen.

Erasmus+

Erasmusprogrammet är EU:s utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera och praktisera i Europa. Erasmus+ ICM ger dig också möjlighet att åka på utbyte till universitet utanför EU/Europa. Alla utlandsstudier inom Erasmusprogrammet berättigar till stipendium.

Utbytesstudier

Om du söker ett utbyte till ett universitet i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Storbritannien eller Turkiet via en institution, fakultet eller Enheten för internationell mobilitet är med allra högsta sannolikhet ett Erasmusutbyte. Om du får utbytesplatsen är du också behörig till ett Erasmusstipendium för studier. Stipendiet är mellan 360-420 euro per månad för läsåret 2020-2021. För studier utanför Europa med Erasmus+ ICM är stipendiet 700 euro per månad plus ett resebidrag.

Praktik, VFU eller fältstudier

Inom Erasmusprogrammet finns också möjlighet att söka stipendium för praktik, VFU eller fältstudier som kan genomföras under minst åtta veckor i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Storbritannien eller Turkiet. Stipendiet kallas Erasmuspraktik men är alltså mer flexibelt än för just bara praktik. Stipendiet kan sökas för aktiviteter som sker inom en poänggivande kurs men kan också sökas för exempelvis volontärarbete eller praktik efter att du tagit ut din examen. Stipendiet är mellan 595 - 655 för aktiviteter under 2020 - 2021.

Extrastipendier

Studenter som får stipendium för antingen Erasmusstudier eller Erasmuspraktik har även möjlighet att söka om extrastipendium för

  • Kostnader som uppstår på grund av en funktionsnedsättning.
  • Medföljande barn (primärt för utbytesstudier).
  • Resa med tåg till värdlandet (endast för utbytesstudier).

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 20 veckor.

Din fältstudie bör relatera till något av de sjutton globala målen för hållbar utveckling.

Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Stipendiet omfattar även en förberedelsekurs samt försäkring. Det finns även möjlighet att söka om extramedel för kostnader som uppstår för studenter med funktionsnedsättning.

Bild på packning i en resväska.

Nordplus

Med Nordplusprogrammet uppmuntrar Nordiska ministerrådet att studenter och lärare åker på utbyte inom Norden och Baltikum. Detta sker inom ramen för nätverk som skapas av lärosätena. Det finns Nordplusnätverk på fler av universitets institutioner men på universitetsgemensam nivå, via Enheten för internationell mobilitet, är Uppsala universitet med i ett nätverk som heter Nordlys. Då Nordplus programmet ger studenter stipendium för kortare mobiliteter används Nordlys för utvalda sommarkursprogram vid de nordiska partneruniversiteten.