Utbytesstudier

Som student vid Uppsala universitet kan du läsa kurser under en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. I och med att det är ett utbyte är studierna avgiftsfria. Du har också möjlighet att ansökan om tillgodoräknande av de lästa kurserna mot din examen från Uppsala universitet. För studier inom EU och utvalda universitet utanför EU medföljer dessutom stipendier och alla partneruniversitet är godkända för studiemedel via CSN.

Alla utbytesstudenter som åker via ett av Uppsala universitets utbytesavtal omfattas av en försäkring, Student UT, via Kammarkollegiet.

Kom ihåg att utbytesmöjligheter även erbjuds av fakulteter och institutioner.

Databas över utbytesavtal via Enheten för internationell mobilitet

Bild: Universitetet i Deusto, Spanien.

I databasen hittar du alla de universitet som har ett avtal med Enheten för internationell mobilitet.
För varje universitet hittar du bland annat:

  • vilka ämnen som avtalet omfattar och om avtalet gäller kurser på kandidat-, master- eller doktorandnivå.
  • länkar till kurskataloger.
  • undervisningsspråk samt om det krävs någon form av intyg på språkkunskaper.
  • terminstider.
  • kringservice som bostad, välkomstarrangemang etc.
  • rapporter från tidigare utbytesstudenter.

Databas över utbytesavtal tillgängliga via Enheten för internationell mobilitet.

Ansökan om utbytesstudier via Enheten för internationell mobilitet

Ansökan för utbytesstudier via Enheten för internationell mobilitet öppnar två gånger om året. För läsåret 2020-2021 gäller följande:

15/10 - 16/11  Platser till partneruniversitet i Asien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika utlyses företrädesvis på hösten.
15/4 - 14/5 Platser till partneruniversitet i Afrika, Oceanien och Sydamerika utlyses företrädesvis på våren.

INSTRUKTIONER TILL ANSÖKAN

Instruktioner till ansökan för utbytesstudier finns beskrivet i en ansökningshandbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra en ansökan. Samtliga länkar som du hittar på sidorna för utbytesstudier finns också listade på den här sidan.

Ansökningshandbok som PDF
Ansökningshandbok i webbformat 

AKTUELLA DOKUMENT

Gå till ansökningsportalen

Länkar på sidorna om utbytesstudier