Ansökningshandbok utbytesstudier

INSTRUKTIONER TILL ANSÖKAN OM UTBYTESSTUDIER 
MED START LÄSÅRET 2021-2022

Som student vid Uppsala universitet kan du läsa kurser under en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. I och med att det är ett utbyte är studierna avgiftsfria. För studier inom EU och utvalda universitet utanför EU medföljer dessutom stipendier.

Utbytesstudier via Enheten för internationell mobilitet

Som student vid Uppsala universitet kan du läsa kurser under en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. I och med att det är ett utbyte är studierna avgiftsfria. För studier inom EU och utvalda universitet utanför EU medföljer dessutom stipendier.

Det här dokumentet syftar till att beskriva hur du söker ett utbyte via Enheten för internationell mobilitet. Kom ihåg att en del institutioner och fakulteter också erbjuder utbytesmöjligheter. Dessa har egna ansökningsprocesser och ansökningsdatum. 

Den här guiden innehåller några länkar till externa sidor. På sidorna för utbytesstudier hittar du alla nödvändiga länkar samlade i en lista samt alla nödvändiga dokument under ‘dokumentsamling’.

Ansökningsdatum

Ansökan om utbytesstudier med start hösten 2021 lämnas in 15 oktober - 16 november 2020
Ansökan för utbytesstudier med start våren 2022 lämnas in 15 april - 14 maj 2021

Innehåll

Tidslinje för utbytesstudier från ansökan till avfärd

Tidslinje för utbytesstudier med start höstterminen 2021

Tidslinje för utbytesstudier med start vårterminen 2022

15 oktober - 15 november 2020
Ansökan öppen

Före jul - Urval 1
Efter nyår - Urval 2
Mitten januari 2021 - Urval 3

Januari - augusti 2021
Ansökan till partneruniversitetet, visum, boka transport, boende m.m.

HT21
Start utbytesstudier

15 april - 14 maj 2021
Ansökan öppen

Före midsommar - Urval 1
Runt midsommar - Urval 2
Efter midsommar - Urval 3

Augusti - januari 2021
Ansökan till partneruniversitetet, visum, boka transport, boende m.m.

VT22
Start utbytesstudier

Tillbaka till innehåll

Bra att tänka på innan du söker utbytesstudier

Få löpande information
 
Du kan när som helst registrera intresse för utbytesstudier i vår intresseanmälan på www.uu.se/utlandsstudier. Då kan vi skicka information om kommande utlysningar, informationstillfällen m.m.
 
Möjlighet att tillgodoräkna kurser
 
Under ditt utbyte kan du läsa kurser som skulle kunna tillgodoräknas mot din tänkta examen i slutet av dina studier. För att tillgodoräkningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ha kontakt med studievägledaren på din institution för goda råd och tips om hur du ska tänka när du väljer kurser under ditt utbyte. Läs mer om hur tillgodoräknande går till.

Databas över alla utbytesavtal

Här hittar du en databas över samtliga utbytesavtal med universitet över hela världen.  Här hittar du viktig information om bland annat:
 • vilka ämnen som avtalet omfattar och om avtalet gäller kurser på kandidat-, master- eller doktorandnivå.
 • länkar till kurskataloger
 • undervisningsspråk samt om det krävs någon form av intyg på språkkunskaper.
 • terminstider
 • kringservice som bostad, välkomstarrangemang etc.
 • rapporter från tidigare utbytesstudenter
Alla universitet i databasen är inte sökbara vid varje ansökningsomgång.  Vilka universitet som blir sökbara i respektive ansökningsomgång publiceras när ansökan öppnar. Generellt sett gäller dock följande:
 • Platser till partneruniversitet i Asien, Europa, Mellanöstern och Nordamerika utlyses företrädesvis på hösten.
 • Platser till partneruniversitet i Afrika, Oceanien och Sydamerika utlyses företrädesvis på våren.

Tillbaka till innehåll

Behörighet för att söka utbytesstudier

För att söka utbytesstudier via Enheten för internationell mobilitet behöver du uppfylla följande krav:
 • Du ska ha för avsikt att ta ut din examen vid Uppsala universitet.
 • Du måste vara registrerad på 30 hp vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället.
 • Om du har ett pågående studieuppehåll och det finns registrerat i Ladok ges du dispens. Bifoga beslutsintyget i din ansökan. 
 • Ett studieuppehåll innebär att du har platsgaranti på ditt program.
 • Du måste ha klarat minst 30 hp vid Uppsala universitet senast 15 februari om du ansöker om utbytesstudier med start följande hösttermin. Du måste ha klarat minst 30 hp vid Uppsala universitet senast 1 september om du ansöker om utbytesstudier med start följande vårtermin.
 • Du måste ha klarat minst 60 hp vid Uppsala universitet vid avresa. Kontroller av studieresultat görs i februari, juni och september.
Om dessa krav inte uppfylls kan ditt erbjudande om utbytesstudier dras tillbaka.

Försäkringar

Alla studenter som åker på utbytesstudier via Uppsala universitet omfattas av Kammarkollegiets Student UT försäkring. Läs mer om försäkringen på Kammarkollegiets hemsida.

Tillbaka till innehåll

Stipendier för utbytesstudier

Alla studier vid våra partneruniversitet är fria från studieavgifter. Du har även möjlighet att få studiemedel från CSN. Ett utbyte kan ju dock medföra lite extra kostnader som exempelvis transport till studielandet. Det finns därför möjlighet att få stipendier till ett flertal av våra partneruniversitet!

Erasmusstipendiet
Finansieras av EU-kommissionen. Till partneruniversitet inom EU, Norge, Island och Turkiet får du mellan 400 och 460 EUR / månad.
Du kan även söka 190 EUR i extramedel för resor med tåg till ditt utbyte om du får Erasmusstipendiet.
Du kan också få 200 EUR / månad extra om du har medföljande barn under ditt utbyte.
Om du studerar med en funktionsvariation kan du få extramedel för att täcka kostnader som uppstår för eventuella hjälpmedel. Det är också möjligt att söka medel för en förberedande resa för att utvärdera om ett utbyte skulle vara genomförbart.
Kontakta Enheten för internationell mobilitet för mer information om förberedande resor för studenter med funktionsvariationer.
Université de Lausanne Schweiziska regeringen ger studenter som åker på utbyte 380 CHF/ månad.
International Credit Mobility Till ett antal utvalda universitet kan du få 700 EUR/månad samt resebidrag för utbytesstudier. Vilka dessa är publiceras i listan med sökbara universitet när ansökan öppnar.
Peking University, Kina Erbjuder 3000 RMB/månad till inkommande utbytesstudenter.
Japan Student Services Organization (JASSO) Detta stipendium kan sökas av alla studenter som får ett utbyte i Japan.
Gustavus Adolphus College, USA Erbjuder stipendium som omfattar boende på campus och kurslitteratur.

Om du blir utvald till något av ovanstående universitet kommer du att få mer information av Enheten för internationell mobilitet om hur du går tillväga för att söka om stipendiet.
Fler stipendiemöjligheter finns exempelvis också via Stipendiekansliet samt studentnationer.

Tillbaka till innehåll

Ansökan om utbytesstudier

Vid ansökningsperiodens start publiceras en länk till ansökningsformuläret på www.uu.se/utlandsstudier. I samband med att ansökan öppnar publiceras en lista med sökbara universitet. För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla följande delar:

Val av universitet Du får söka max sex universitet. Du väljer universitet i online-ansökan. En lista över vilka universitet som är sökbara för en viss ansökningsomgång publiceras i samband med att ansökan öppnas. Genom att välja flera universitet har du större chans till att bli tilldelad en utbytesplats. Sök dock bara de universitet du verkligen kan tänka dig att studera vid.
Kursförslag för samtliga sökta universitet Läs mer om kursförlag i följande stycke.
Academic Purpose Statement Läs mer om hur du skriver en Academic Purpose Statement i följande stycke.
Resultatintyg Bifoga ett resultatintyg från Ladok. Har du läst vid andra svenska universitet bifogar du ett nationellt resultatintyg. Se även till att eventuella delkurser syns på utdraget.
Har du läst en fullständig kandidatexamen, t ex en Bachelor’s degree, från ett utländskt universitet och alla betygsdokument finns i antagning.se så kan vi utvärdera dina toppbetyg i din ansökan om utbytesstudier.
Registreringsintyg Du som söker utbyte via avdelningen för internationalisering måste vara registrerad på 30 hp, alltså vara en aktiv student vid ansökningstillfället. Detta styrks med ett registreringsutdrag från Studentportalen som du själv kan ladda ner. Du kan också kontakta din institution eller Studentservice för hjälp med detta.
Eventuella resultat från språktest Om du söker ett universitet där vi måste ha ett språktest redan vid ansökningstillfället till Enheten för internationell mobilitet bifogar du det i din ansökan. Information om det behövs finns i respektive universitetsinformation som du hittar på sidorna för utbytesstudier på www.uu.se/utlandsstudier.
Eventuellt intyg om engagemang vid Uppsala universitet inom fadder-/mentors-/ buddy-/ välkomstverksamhet. Om du varit aktiv som fadder/mentor/buddy eller välkomstverksamhet för nya studenter kan du be den organisation som ansvarade för aktiviteten att skriva ett intyg till dig.
Eventuellt intyg på vissa studentengagemangsposter

Studentengagemangsposter som innehavts någon termin från och med hösten 2017:
- studentrepresentanter i centrala grupper, nämnder eller råd
- studentrepresentanter i områdes- eller fakultetsnämnder
- studentengagemang på vissa nationsposter
Detta måste styrkas med intyg underskrivna av behöriga undertecknare. En lista på vilka poster som omfattas av denna extra merit finns i dokumentsamlingen för utbytesstudier på www.uu.se/utlandsstudier.

Kursförslag

För varje universitet du söker till behöver du också ange ett kursförslag motsvarande heltidsstudier för en (1) termin. Syftet med att ange ett kursförslag är för att du ska ha en uppfattning om det kursutbud som finns vid de universitet du söker till. Till din hjälp har du databasen med Uppsala universitets partneruniversitet som du hittar på sidorna för utbytesstudier på www.uu.se/utlandsstudier. Där har vi samlat information om:

 • Avtalets omfattning: Vilka ämnen avtalet omfattar.
 • Tillåten akademisk studienivå på studier: Kandidat-, master- eller doktorandnivå.
 • Konvertering av poäng: Vid Uppsala universitet ger heltidsstudier under en termin 30 hp. Universitet i andra länder använder andra enheter. Här får du hjälp att översätta deras poängsystem till svenska hp så du kan hitta kurser motsvarande 30 hp.
 • Undervisningsspråk: Vilket/vilka språk undervisar universitetet på.
 • Länkar till kursinformation: Här hittar du också länkar till var du hittar information om kurser på våra partneruniversitets webbsidor.
 • Tidigare studenters erfarenhet: I utbytesrapporter från tidigare studenter berättar de om hur de upplevde studierna. Se knappen “Read Exchange Reports”.

Bra att veta när du letar kurser

Ditt kursförslag är ett önskemål om kurser och kan alltså ändras. Exakt när du gör ditt slutgiltiga kursval beror på vilket universitet du åker till. Vid en del universitet fastslås ditt kursval innan du åkt, andra tillämpar först till kvarn-system i början på terminen. Det är också partneruniversitetet som beslutar om du är behörig att läsa en kurs.

En del partneruniversitet har kurskataloger, andra saknar kataloger och du måste därför leta efter kurser genom att hitta utbildningsprogrammen och titta i programstrukturen. I många fall kan det också saknas en aktuell kurskatalog för just den termin du söker ditt utbyte, utgå då från den senast publicerade kurskatalogen.

Ibland kräver en kurs förkunskaper (prerequisites). Sök upp den kurs som anges som ett förkunskapskrav och gör en egen uppskattning om du har läst det efterfrågade innehållet eller ej.

Academic Purpose Statement

I din Academic Purpose Statement (APS) ska du beskriva vilka möjligheter till kunskaps- och kompetensutveckling du har identifierat på det universitet/plats du vill åka till. Syftet med att skriva en APS är alltså:

 • Att förklara ditt val av kurser som du önskar läsa.
 • Att få tillfälle att fundera på hur ditt utbyte passar in i dina framtidsplaner.
 • Att tänka långsiktigt och identifiera vilka krav som ställs på kunskaper och kompetenser i den arbetsmarknad du drömmer om att jobba i.
 • Att öva på att beskriva i text vilka kunskaper och kompetenser som du behöver utveckla och hur det ska ske.
 • Förutom kurser finns det en hel rad möjligheter vid universitet att ta del av gällande kunskaps och kompetensutveckling. Här är bara några förslag på möjligheter att undersöka bland flera:
 • Finns det en forskargrupp som håller öppna föreläsningar i ett ämne du är intresserad av?
 • Finns det studentorganisationer inom dina intresseområden du kan delta i?
 • Ger universitetet möjlighet till studiebesök till intressanta destinationer eller organisationer?

Riktlinjer för APS

 • Du ska skriva en APS per undervisningsspråk oavsett hur många universitet du söker till. Om du bara sökt universitet som undervisar på exempelvis engelska ska du skriva en APS på engelska. Om du sökt några universitet som undervisar på engelska och några som undervisar på spanska måste du skriva två APS:er; en på engelska och en på spanska.
 • Vi rekommenderar att du fokuserar din APS på ditt förstahandsval av universitet om dina övriga val följer ungefär samma resonemang. Om något val avviker kan du nämna det kort.
 • Du får använda maximalt 600 ord.

Din APS kommer läsas av Enheten för internationell mobilitet och utgör också grund för urvalet i ansökan om utbytesstudier. Din APS bedöms utefter din förmåga att identifiera möjligheter att utvecklas, beskriva dessa samt hur du konkret tänker få tillgång till dessa möjligheter.

Tillbaka till innehåll

Urval

Efter att sista ansökningsdatum passerat sker följande:
Vi bekräftar via e-post inom 2-3 dagar efter sista ansökningsdatum att vi har tagit emot din ansökan. Om du inte hör något från oss, kontrollera din skräppost, eftersom bekräftelsen kan ha hamnat där. Om du inte hittar det där heller måste du kontakta Enheten för internationell mobilitet.

Om några frågor uppstår kring din ansökan kontaktas du av Enheten för internationell mobilitet inom 1-2 veckor efter sista ansökningsdatum via e-post eller telefon. Det är viktigt att du bevakar din e-post samt telefon under den perioden.

Din ansökan kommer att poängsättas enligt följande modell:

Betyg, 1-4 poäng

Vid betygsurvalet summeras antalet hp med högsta möjliga betyg (bedömningen är alltså inte
relativ till hur många poäng du redan läst). De sökandes betyg rangordnas sedan enligt en normalfördelningskurva baserat på följande modell.

 • De lägsta ~16 % av alla sökande får 1 poäng
 • De näst lägsta ~34 % får 2 poäng
 • De näst bästa ~34 % får 3 poäng
 • De bästa ~16 % får 4 poäng

Om du har fått högsta betyg på en delkurs men inte på hela kursen räknas poängen för delkursen in.

För studenter som endast kan få betyg G/U inom sina program så fördubblas istället poängen på APS:en

Academic Purpose Statement, 1-4 poäng

Din APS bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring ...”hur ditt val av länder, universitet och kurser kommer att påverka din utveckling av akademiska och personliga färdigheter som är relevanta för din utbildning och framtida karriär”.
Poängen fördelas enligt följande:

 • 0 poäng: Inlämnad, men ej godkänd, på grund av undermålig kvalitet, exempelvis skriven på fel språk.
 • 1 poäng: Väldigt svag akademisk och professionell motivering.
 • 2 poäng: Svag eller knapphändig akademisk och professionell motivering.
 • 3 poäng: Stark akademisk och professionell motivering.
 • 4 poäng: Exceptionellt stark akademisk och professionell motivering.

Övrigt meriterande, upp till 0,4 poäng

 • Studenter som läser ett underrepresenterat ämnesområde vid Uppsala universitet vid aktuell ansökningsomgång får +0,1 poäng.
 • Studenter som har varit engagerade i fadder/mentor/buddy/välkomstverksamhet får +0,1
 • Studentengagemangsposter som innehavts någon termin från och med hösten 2017 får +0,2 poäng
 • Studenter som varit på utbytesstudier via Uppsala universitet tidigare eller avbrutit förberedelser efter att ha tackat ja till ett erbjudande får -0,1 poäng på sin ansökan. Detta för att ge så många som möjligt en chans till ett utbyte.

Fördelning av platser

Maxpoäng på en ansökan är 8,4 poäng. Alla ansökningar rangordnas efter poäng och platser fördelas i tre omgångar:

 1. Cirka tre veckor efter sista ansökningsdatum meddelas via e-post om du fått en plats eller är placerad på reservlista. De som får ett erbjudande har drygt en vecka på sig att tacka ja eller nej till sitt erbjudande. Om du erbjuds en utbytesplats måste du tacka ja till ditt erbjudande inom den angivna tidsramen. Det är viktigt att du svarar i tid. Uteblivet svar betraktas som att du tackar nej. Alla som tackar nej lämnar ansökningsförfarandet. Det är alltså inte möjligt att tacka nej till ett erbjudande och ställa sig som reserv till ett annat universitet.
 2. De platser som efter första urvalet blivit lediga går tillbaka in i andra urvalet. Sökande i reservlistan som står först på tur för ett universitet dit platser lämnats tillbaka erbjuds en reservplats. När dessa sökanden inkommit med sina svar ser vi om det fortfarande finns ytterligare lediga platser kvar att fördela.
 3. I urval tre skickas information om eventuella lediga platser till alla sökanden som inte fått något erbjudande i urval ett och två och som markerat i sin ansökan att de kan tänka sig andra universitet än de som de uppgav från början i sin ansökan. För att anmäla intresse till något av de kvarvarande universiteten skickar du då in ett nytt kursval.

Tillbaka till innehåll

Vad händer när du tackat ja till ett utbyte?

 1. Du blir kontaktad av Enheten för internationell mobilitet med information om hur du söker till just ditt värduniversitet. Du har blivit utvald av Uppsala universitet vilket är en förutsättning för att söka som utbytesstudent till alla våra partneruniversitet. Ansökningsprocesserna kan se lite olika ut så läs noggrant alla instruktioner du får skickat till dig. För frågor om ansökan vänder du dig i första hand till din handläggare på Enheten för internationell mobilitet om inget annat kommunicerats till dig.
 2. Inför ansökan till ditt värduniversitet ser du över dina kursval igen. Ta kontakt med din studievägledare vid institutionen om du planerar att tillgodoräkna dig dina studier inom din utbildning för att se vilka kurser du kan läsa.
 3. Om du åker genom ett avtal som berättigar till stipendium får du även information om hur du går vidare med denna process.
 4. Efter att värduniversitetet har mottagit och behandlat din ansökan får du ett antagningsbesked. I vissa fall kommer antagningsbeskedet digitalt direkt till dig och i de fall när det skickas till Enheten för internationell mobilitet så kontaktar vi dig. Observera att handläggningstiden för ansökningar varierar kraftigt mellan värduniversiteten. Det kan därför dröja innan du får ditt antagningsbesked. Observera också att det alltid är värduniversitetet som beslutar om du blir antagen eller inte.
 5. När ditt antagningsbesked har kommit är det dags att söka visum, boende mm. Läs vår checklista innan avresa för mer tips.
 6. Du får en inbjudan att delta på ett pre-departure-möte med Enheten för internationell mobilitet. Där får du träffa andra utresande studenter och få mer praktisk information om ditt utbyte.

Tillbaka till innehåll