Studentrepresentantposter som premieras i den centrala utbytesansökningsomgången

Studentrepresentantposter i som premieras i den centrala utbytesansökningsomgången via Enheten för internationell mobilitet våren 2021 samt behöriga intygsundertecknare.

universitetsgemensamma/centrala grupper, nämnder och råd:​​

 • Konsistoriet (5 studentrepresentanter)
 • Disciplinnämnden (4 studentrepresentanter)
 • Nämnden för utredning av oredlighet i forskning (2 studentrepresentanter)
 • Internationaliseringsrådet (3 studentrepresentanter)
 • Referensgrupp för Enheten för studenthälsa (7 studentrepresentanter)
 • Kvalitetsrådet (4 studentrepresentanter)
 • Stipendienämnden (4 studentrepresentanter)
 • Bedömargruppen för PUMA (3 studentrepresentanter)
 • Biblioteksnämnden (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för lika villkor (6 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (3 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor
 • Styrgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
 • Beredande gruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
 • Kursklassificeringsgruppen (1 studentrepresentant)
 • Centrum för forskning om funktionshinder (2 studentrepresentanter)
 • Samverkansrådet (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för genusvetenskap (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för MedTech Science and Innovation (1 studentrepresentant)
 • Beredningsgruppen för Pedagogiska priset (8 studentrepresentanter)
 • Beredningsgruppen för Årets alumn (1 studentrepresentant)
 • Planeringsrådet för Campus Gotland (3 studentrepresentanter)
 • ENLIGHT (1 studentrepresentant)
 • Initiativ för nyanlända och integration (1 studentrepresentant)
 • Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté (1 studentrepresentant)
 • Rådet för forskningsinfrastruktur (1 studentrepresentant)
 • Hållbarhetsrådet (2 studentrepresentant)
 • Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande (1 studentrepresentant)
 • SLUG (1 studentrepresentant)
 • Styrelsen för International Science programme (1 studentrepresentant)
 • Språkverkstadens referensgrupp (2 studentrepresentanter)

Tillfälliga grupper våren 2021:

 • Projektgruppen för självvärderingsarbetet inför lärosätesgranskning 2020 (2 studentrepresentanter)
 • Referensgruppen för självvärderingsarbetet inför lärosätesgranskning 2020 (4 studentrepresentanter)
 • Styrgruppen för E-lärande (2 studentrepresentant)
 • Arbetsgruppen för revidering av riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp Lokalförsörjningsplan 2020-2022
 • Samarbetsprojekt UU – Durham university (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp för livslångt lärande (1 studentrepresentant)
 • Referensgrupp i projekt för studenters välmående (4 studentrepresentanter)

Ledamöter i områdesnämnder och fakultetsnämnder

 • Områdesnämnden för HumSam
 • Områdesnämnden för MedFarm
 • Fakultetsnämnden vid Farmaceutiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Historisk-filosofiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Juridiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Språkvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Teologiska fakulteten
 • Fakultetsnämnden vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Personer på Studentkårerna som har befogenhet att skriva under intyg för premiering vid utlandsstudier.

För de ​universitetsövergripande uppdragen​ ska två av följande personer, från två olika organisationer, ha skrivit under intyget: 

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Alice Fors, Ordförande Farmacevtiska studentkåren
 • Anton Berglund, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Philip Hagberg-Enea, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Anna Ivert, Ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Måns Bengtson, Vice ordförande Uppsala teknolog -och naturvetarkår
 • Arvid Bertilsson, Ordförande Juridiska föreningen
 • Alexander Zanton, Vice ordförande Juridiska föreningen
 • Erik Baehre Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Olivia Andersson, Vice ordförande Uppsalaekonomerna


För områdesnämnderna ska två av följande personer skriva under för: 

Humaniora och samhällsvetenskap: 

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Arvid Bertilsson, Ordförande Juridiska föreningen
 • Alexander Zanton, Vice ordförande Juridiska föreningen
 • Erik Baehre Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Olivia Andersson, Vice ordförande Uppsalaekonomerna
 • Anton Berglund, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Philip Hagberg-Enea, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi

Medicin och farmaci: 

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Alice Fors, Ordförande Farmacevtiska studentkåren

​​
För ​fakultetsnämnder​ ska en av följande personer skriva under för: 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden: 

 • Anna Ivert, Ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår
 • Måns Bengtson, Vice ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Språkvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, Vice ordförande Uppsala studentkår

Teologiska fakultetsnämnden: 

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår 
 • Louise Ingemarsson, Vice ordförande Uppsala studentkår 

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden:

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, Vice ordförande Uppsala studentkår

Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden: 

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, Vice ordförande Uppsala studentkår

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: 

 • Jacob Färnert, Ordförande Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, Vice ordförande Uppsala studentkår
 • Erik Baehre Ordförande Uppsalaekonomerna
 • Olivia Andersson, Vice ordförande Uppsalaekonomerna
 • Anton Berglund, Ordförande Gotlands studentkår Rindi
 • Philip Hagberg-Enea, Vice Ordförande Gotlands studentkår Rindi

Juridiska fakultetsnämnden: 

 • Arvid Bertilsson, Ordförande Juridiska föreningen
 • Alexander Zanton, Vice ordförande Juridiska föreningen

Ledamöter i kårers styrelser

Juridiska föreningen i Uppsalas styrelse:

 • Ordförande för Studieutskottet
 • Ordförande för sociala utskottet
 • Kommunikationsansvarig
 • Arbetsmarknadsansvarig
 • Sekreterare tillika Ordförande för administrativa utskottet

Farmacevtiska Studentkårens styrelse:

 • Vice ordförande med ansvar för ekonomi
 • Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
 • Studiesocial ledamot
 • Klubbmästare
 • Arbetsmarknadsansvarig
 • Sekreterare
 • Handläggare

Uppsala studentkårs styrelse:

 • Ledamot (8 st)

Gotlands studentkår Rindis styrelse:

 • Studiepolitisk sekreterare
 • Internationell samordnare
 • Ekonomisk sekreterare
 • Sekreterare
 • Ledamot

Föreningen Uppsalaekonomerna:

 • Styrelseledamot (4 st)
 • Sekreterare

Uppsala teknolog- och naturvetarkår:

 • Styrelseledamot (5 st)


För kårstyrelsernas intyg ska följande personer signera:

 • Uppsala studentkår: Jacob Färnert, Louise Ingemarsson och Klara van Blaricum
 • UTN: Anna Ivert och Måns Bengtson
 • Uppsalaekonomerna: Erik Baehre och Olivia Andersson
 • FaS: Alice Fors och Vice ordförande och ekonomiansvarig (ej tillsatt för tillfället)
 • JF: Arvid Bertilsson och Alexander Zanton
 • Gotland Rindi: Anton Berglund och Philip Hagberg-Enea

Nationsengagemangsposter samt behöriga intygsundertecknare

Dessa poster kräver intyg av Curator Curatorum

 • Ledamöter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • Suppleanter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • Övermarskalk
 • Biträdande Övermarskalk
 • Alumnsamordnare
 • Jämlikhetsombud (hette förut diskrimineringsombudsman)
 • Alkoholkultursansvarig (hette förut alkoholombudsman)
 • Kultursamordnare
 • Sekreterare
 • Ledamöter av Kuratorskonventets valnämnd
 • Ledamöter av Kuratorskonventets rådgivandenämnd

Presidier i underkonvent valda av desamma, kräver intyg av Curator Curatorum

 • Arkivariekonventet
 • Bibliotekariekonventet
 • Fanbärarkonventet
 • Idrottskonventet
 • Internationella konventet
 • Klubbmästarkonventet
 • Körkonventet
 • Marskalkskonventet
 • Orkesterkonventet
 • Recentiorskonventet
 • Stipendiekonventet
 • Teaterkonventet
 • Tidningskonventet
 • Marknadsföringskonventet

Valda av en enskild nation (inom områdena välkomstmottagning, stipendier och bibliotek), kräver intyg av Förste eller Andre Kurator.

 • Recentiorsvärdar (eller motsvarande)
 • Stipendiesekreterare
 • Bibliotekarier
 • Internationella sekreterare
 • Förste kurator eller Andre kurator som hanterar stipendieärenden

Senast uppdaterad: 2021-04-15