Steg 2 - Är jag behörig?

Avdelningen för internationalisering har två ansökningsomgångar för utbytesstudier, en i oktober-november och en i april-maj.

Antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna. Listan med sökbara universitet publiceras i samband med att ansökan öppnas.

Till vissa universitet behöver TOEFL-testresultat bifogas redan i ansökan till Avdelningen för internationalisering. Om så är fallet framgår det av informationen om respektive partneruniversitet i steg 1.

Observera att avtal som administreras av institutioner kan ha andra behörighetskrav och ansökningstider. Kontakta din institution för mer information.

För dig som vill åka på utbyte höstterminen 2020:

Var kan jag studera? Sökbara universitet ligger främst i Asien, Europa, Kanada och USA
(Eventuellt några universitet i Afrika, Latinamerika och Oceanien)
När söker jag? 22 oktober - 22 november 2019 

Behörighetskrav för utlandsstudier som startar höstterminen 2020

VEM KAN SÖKA?

 1. Du ska ha för avsikt att ta ut din examen vid Uppsala universitet.
   
 2. Du måste vara registrerad på 30 hp vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället. Om du har ett pågående studieuppehåll och det finns registrerat i Ladok ges du dispens. Bifoga beslutsintyget i din ansökan. Ett studieuppehåll innebär att du har platsgaranti på ditt program.
   
 3.  Du måste ha klarat minst en termins heltidsstudier (30 hp) vid Uppsala universitet senast den 15 februari 2020* om du ansöker mellan den 22 oktober - 22 november 2019.
   
 4. Du måste ha klarat minst två terminers heltidsstudier (60 hp) vid Uppsala universitet vid avresa. Kontroller av studieresultat görs i slutet av juni respektive januari*. 

Om dessa krav inte uppfylls kan din nominering dras tillbaka.

OBS! Du kan åka på utbyte i maximalt 12 månader totalt inom varje utbildningsnivå (kandidatnivå, avancerad nivå och doktorandnivå).

* Studieresultatskontrollen görs av handläggarna på Avdelningen för internationalisering.

För dig som vill åka på utbyte vårterminen 2021:

Var kan jag studera? Sökbara universitet ligger främst i Oceanien och Latinamerika. 
När söker jag?  15 april - 15 maj 2020 

Behörighetskrav för utlandsstudier som startar vårterminen 2021

VEM KAN SÖKA?

 1. Du ska ha för avsikt att ta ut din examen vid Uppsala universitet.
   
 2. Du måste vara registrerad på 30 hp vid Uppsala universitet vid ansökningstillfället. Om du har ett pågående studieuppehåll och det finns registrerat i Uppdok ges du dispens. Bifoga beslutsintyget i din ansökan. Ett studieuppehåll innebär att du har platsgaranti på ditt program.
   
 3.  Du måste ha klarat minst en termins heltidsstudier (30 hp) vid Uppsala universitet senast den 1 september 2020* om du ansöker mellan den 15 april-15 maj 2020.
   
 4. Du måste ha klarat minst två terminers heltidsstudier (60 hp) vid Uppsala universitet vid avresa. Kontroller av studieresultat görs i slutet av juni, början av september respektive januari beroende på ansökningsomgång.

Om dessa krav inte uppfylls kan din nominering dras tillbaka.

OBS! Du kan åka på utbyte i maximalt 12 månader totalt inom varje utbildningsnivå (kandidatnivå, avancerad nivå och doktorandnivå).

*) Studieresultatskontrollen görs av handläggarna på Avdelningen för internationalisering