Steg 3 - När och hur söker jag?


NÄr söker jag?

För dig som vill åka på utbyte höstterminen 2020:
Var kan jag studera? 
Sökbara universitet ligger främst i Asien, Europa, Kanada, Mellanöstern och USA. (Eventuellt några universitet i Afrika, Latinamerika och Oceanien).
När söker jag? 22 oktober-22 november 2019.

För dig som vill åka på utbyte vårterminen 2021: 
Var kan jag studera? 
Sökbara universitet ligger främst i Oceanien och Latinamerika. 
(Eventuellt några universitet i andra regioner)
När söker jag?  15 april-15 maj 2020. 

Till ansökan!

hur söker jag?

En onlineansökan om utbyte består av följande delar varav *-markerade är obligatoriska:

 1. * Universitetsurval
  Du får söka max sex universitet. Du väljer universitet i online-ansökan. En lista över vilka universitet som är sökbara för en viss ansökningsomgång publiceras i samband med när ansökan öppnas. Genom att välja flera universitet har du större chans till att bli tilldelad en utbytesplats. Sök dock bara de universitet du verkligen kan tänka dig att studera vid.
  Lista med sökbara universitet i aktuell ansökningsomgång november 2019
   
 2. * Kursförslag för samtliga sökta universitet.
  Kursförslaget görs online och ska innehålla kurser motsvarande heltidsstudier för din första termin vid det sökta universitetet. Ett kursförslag måste anges för varje sökt universitet och måste ta hänsyn till avgränsningar inom utbytesavtalet. Se till att du sökt kurser inom tillåtna ämnen och på rätt nivå. Exempelvis att du endast sökt kurser på kandidatnivå om du söker utbyte i England. Avgränsningarna är beskrivna i informationen om respektive universitet, se steg 1.

  Du ska ange önskemål om kurser i din ansökan för utbytesstudier för att visa att du har gjort efterforskningar om ditt/dina universitetsval och för att undvika en situation där ditt ämne inte finns att läsa. UU kan dock inte garantera att du får plats på just de kurser du angett i din ansökan om du blir tilldelad ett av dina universitetsval. Ett slutgiltigt kursval gör du tillsammans med värduniversitetet när det är dags för den ansökan i ett senare skede. Observera att vid en del partneruniversitet sker kursvalet på plats i början av terminsstart och det kan därför vara svårt att garantera platser på specifika kurser före ankomst. Hur processen för att välja kurser ser ut framgår ofta av universitetens egna sidor för utbytesstudenter. Här kan även tidigare studenters utbytesrapporter vara till god hjälp.
   
 3. * Academic Purpose Statement (akademiskt motiveringsbrev).
  Du ska skriva endast ett Academic Purpose Statement (APS) oavsett hur många universitet du söker till. Ditt APS ska skrivas på aktuellt undervisningsspråk. Undantag: Söker du till universitet med olika undervisningsspråk ska du skriva ett brev per undervisningsspråk. 

  Ditt APS ska vara på maximalt 600 ord och bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring:
  ...hur ditt val av länder, universitet och kurser kommer att påverka din utveckling av akademiska och personliga färdigheter som är relevanta för din utbildning och framtida karriär.

  APS mall
  Läs mer om vad en Academic Purpose Statementär.
   
 4. Betygsredovisning. 
  Betygsredovisningen sker i online-ansökan där du själv rapporterar in dina resultat och redovisar följande:
  a. totala antalet högskolepoäng (hp) från svenska lärosäten
  b. antal hp med betyg VG
  c. antal hp med betyg 5
  d. antal hp med betyg AB
  e. antal hp med ”A” (ges vid t.ex. Stockholms universitet)
  f. antal hp där man endast kan få G/U*
  Om du läser ett program (ej enstaka kurser) där du enbart kan få G/U indikerar du detta. Observera att du ska skriva in antalet poäng med högsta betyg, inte antalet kurser.
  Har du läst en fullständig utländsk examen, t ex en Bachelor's degree? Topp möjliga betygen från en sådan examen kommer räknas in. Se till att alla betygsdokument finns tidigare bifogat i antagning.se .
   
 5. * Studieintyg
  Utöver betygsredovisningen måste du styrka dina resultat och betyg med ett studieintyg. Via studentportalen kan du få studieintyg från Uppsala universitet eller ett nationellt studieintyg som visar dina betyg från alla de svenska universitet du har läst vid.

 6. * Registreringsintyg
  Du som söker utbyte via Avdelningen för internationalisering måste vara registrerad på 30 hp, alltså vara en aktiv student vid ansökningstillfället. Läs mer om behörighet här. Detta styrks med ett registerutdrag från Studentportalen som du själv kan ladda ner. Du kan också kontakta din institution eller Studentservice studieintyg@uu.se för hjälp med detta. Detta registreringsintyg ska  bifogas i din online-ansökan.

 7. Ev. resultat från relevanta språktest.
   
 8. Ev. intyg om engagemang vid Uppsala universitet inom fadder-/mentors-/välkomstverksamhet.
   
 9. Ev. intyg på vissa studentengagemangsposter. 
  Dessa intyg gäller från och med HT 2017. Se aktuell lista för HT 2019 nedan.
  HT 2019
  VT 2019
  HT 2018
  VT2018
  HT 2017
  Läs hela beslutet.