Steg 4 - Hur går urvalet och platsfördelningen till? Vad händer sen?

Så här går urvalet till

Själva urvalet består av två komponenter:

1. Betyg (50 %)

Vid betygsurvalet summeras antalet hp med högsta möjliga betyg (bedömningen är alltså inte relativ till hur många poäng du redan läst). De sökandes betyg rangordnas sedan enligt en normalfördelningskurva baserat på följande modell.

 • De lägsta 16 % av alla sökande får 1 poäng*
 • De näst lägsta 34 % får 2 poäng*
 • De näst bästa 34 % får 3 poäng *
 • De bästa 16 % får 4 poäng. *

*Om betygen avviker från en normalfördelningskurva kan andra procentsatser tillämpas.

För studenter som endast kan få betyg G/U inom sina program så dubblas istället poängen på Academic Purpose Statement.

2. Academic Purpose Statement, APS (50 %)

Din APS bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring ..."hur ditt val av länder, universitet och kurser kommer att påverka din utveckling av akademiska och personliga färdigheter som är relevanta för din utbildning och framtida karriär".

Poängen fördelas enligt följande:

 • 1 poäng: Inlämnad, men ej godkänd, på grund av undermålig kvalitet
 • 2 poäng: Svag eller knapphändig akademisk och professionell motivering
 • 3 poäng: Stark akademisk och professionell motivering
 • 4 poäng: Exceptionellt stark akademisk och professionell motivering
   

Följande kriterier påverkar också urvalet:

 1. Studenter som läser ett underrepresenterat ämnesområde vid Uppsala universitet vid aktuell ansökningsomgång får +0,1 poäng.
   
 2. Studenter som har varit engagerad i fadder/mentor/välkomstverksamhet får +0,1 poäng på sin ansökan. Det måste styrkas med ett intyg. Om du har varit aktiv i någon välkomstverksamhet genom Uppsalaekonomerna före höstterminen 2016 behöver du inte ladda upp ett formellt intyg. Det räcker med att ladda upp ett dokument med den termin du har varit fadder. Då kan Avdelningen för internationalisering verifiera detta utifrån listor Uppsalaekonomerna försett oss med.
 3. Studentengagemangsposter som innehavts någon termin från och med hösten 2017 får +0,2 poäng: 
  - studentrepresentanter i centrala grupper, nämnder eller råd
  - studentrepresentanter i områdes- eller fakultetsnämnder
  - studentengagemang på vissa nationsposter
  Detta måste styrkas med intyg underskrivna av behöriga undertecknare.
   
 4. Vi avser att förse så många studenter som möjligt med en utbytesplats. Därför får studenter som har varit på utbyte via Uppsala universitet tidigare -0,1 poäng på sin ansökan.

Utslagsfaktorer som kan användas vid lika poäng (ingen inbördes ordning):

 • Intervju
 • Lottning
   

så här fördelas platserna

Fördelningen av platser sker oftast i tre steg. Vanligen sker följande:

 1. Platser fördelas och erbjudanden skickas ut ca 3 veckor efter sista ansökningsdagen. De som får ett erbjudande har några dagar att tackar ja eller nej till sina erbjudanden.
   
 2. De platser som de sökande tackar nej till går tillbaka in i en reservomgång men endast till sökande som inte kunde få ett erbjudande alls. De som står först på tur för ett visst universitet erbjuds en så kallad "reservplats". När dessa sökanden inkommit med sina svar ser vi om det fortfarande finns ytterligare lediga platser kvar att fördela.
   
 3. Ett eventuellt erbjudande om dessa "lediga platser" skickas ut till alla sökanden som inte fått något erbjudande alls och som markerat i sin ansökan att de kan tänka sig andra universitet än de som de uppgav från början i sin ansökan.

  Observera! Om du inte sökt utbyte inom ansökningstiden kan du inte vara med och söka en reservplats. Erbjudande om reservplatser skickas endast ut till de som sökt utbyte i den specifika ansökningsomgången.

  Viktigt att veta!
  När du tackar ja till din plats förväntar vi oss att du åker.
  Det finns ingen tid efter att du tackat ja, men sedan väljer att avbryta, att ersätta din plats med någon annan. Ibland måste vi be partneruniversitet att inte skicka en student till oss heller i och med detta. Studenter som ändrar sig och tackar nej väldigt sent får ett litet minuspoäng på sin nästa utbytesansökan: -0,1 poäng.

  Det är inte heller möjligt att  "behålla sin plats" medan du väntar in svar från andra ansökningsomgångar, t ex via din institution. Däremot, tackar du nej inom svarstiden, kan vi kalla in nästa person som står på tur för det universitet i reservlistan.

Detta händer efter att ANSÖKAN STÄNGTS

 • Vi bekräftar via e-post inom 2-3 dagar efter sista ansökningsdatum att vi har tagit emot din ansökan. Om du inte hör något från oss, kontrollera din skräppost, eftersom bekräftelsen kan ha hamnat där. Om du inte hittar det där heller måste du kontakta mobility@uu.se.
   
 • Om vi har frågor kring din ansökan kontaktar vi dig inom 1-2 veckor efter sista ansökningsdatum via e-post eller telefon. Det är viktigt att du bevakar din e-post samt telefon under den perioden.
   
 • Beslut om nominering till en utbytesplats fattas inom 3-4 veckor efter sista ansökningsdatum. Vi meddelar resultatet till alla sökande via e-post. Erbjuds du en utbytesplats måste du aktivt tacka ja till ditt erbjudande inom den angivna tidsramen. Det är viktigt att du svarar i tid, annars förlorar du din plats. Uteblivet svar betraktas som att du tackar nej.
   
 • Vi meddelar ditt värduniversitet att du blivit utvald för utbyte och vi hjälper dig med ansökan dit. Läs om ansökningsprocessen till värduniversitetet för att få reda på vad som händer efter att du tackat ja till din nominering.