Steg 6 - Vad händer efter utbytet?

När dina utbytesstudier närmar sig sitt slut finns det några saker du behöver tänka på!

CSN

Om du har fått studiemedel från CSN under dina studier utomlands är det viktigt att du skickar in dina studieresultat till dem. Har du tagit studiemedel för en termins studier på heltid vill CSN ha ett betygsutdrag där du uppvisar minst motsvarande 22,5 högskolepoäng.

Om du ska söka CSN för fortsatta studier i Sverige efter ditt utbyte är det viktigt att din fullständiga ansökan med betyg/intyg inkommer till CSN senast fyra veckor efter terminsstart för att CSN ska kunna bevilja studiemedel för hela terminen. Ju tidigare du lyckas skicka in ansökan och betygskopia desto tidigare kan de ta beslut i ärendet och desto större är chansen att du får den första utbetalningen i tid. Du behöver inte vänta på att transcript i original ska komma utan det räcker med att du har något slags betygsutdrag. Det kan till exempel vara en skärmdump från studentportal (motsvarande) eller annan utskrift/intyg med betygen. Det som måste framgå av dokumenten är följande: ditt namn, kursens namn och datum för kurs. Vi uppmanar dig som ännu inte kommit hem från dina utbytesstudier att försöka få med dig någon typ av betygskopia redan innan du åker hem. 

Tillgodoräknande

Efter utbytet kan du ansöka om att få dina utbytesstudier tillgodoräknade. Tillgodoräknande ska kunna ske fullt ut under förutsättning att kurserna är examinerade med godkänt resultat, ligger på högskolenivå och ej överlappar med tidigare studier. 

Tillgodoräknande av hel kurs mot både generella och yrkesexamina görs av examensenheten vid Uppsala universitet. Undantag från denna regel gäller för nationalekonomiska, statsvetenskapliga och juridiska institutionen. Mer information samt ansökningsblankett för tillgodoräknande.

Observera att tillgodoräknande inte sker automatiskt. Du måste själv ansöka om tillgodoräknande och kommer behöva skicka in ett betygsutdrag från ditt värduniversitet i original samt information om den kurs du vill tillgodoräkna (litteraturförteckning, kursinnehåll, omfattning, nivå etc.).

Bli fadder

Ett sätt att hålla kontakt med ditt värdlands språk och kultur är att vara fadder åt inresande utbytesstudenter. Anmäl dig som fadder på Uppsala studentkårs webbsida eller hör dig för med din studentkår eller studentförening.

Learning Agreement

Du som fått International Credit Mobility stipendium (ICM), Erasmusstipendium och Nordplusstipendium måste lämna in en kopia på ditt Learning Agreement till din koordinator vid Avdelningen för internationalisering.

Blankett och information om Erasmusprogrammet
Blankett och information om Nordplusprogrammet


Observera att följande information endast gäller dig som har varit på utbyte genom Avdelningen för internationalisering:

Utbytesrapport

Det är viktigt för oss och för kommande utbytesstudenter att få ta del av dina erfarenheter från ditt utbyte, därför vill vi att du skriver en utbytesrapport. Din utbytesrapport får inte innehålla personnamn eller personangrepp. Däremot får den vara en kreativ och rolig reflektion över din tid som utbytesstudent. Du får skriva din utbytesrapport på svenska eller engelska. Rapporten kan fyllas i under tiden 13 maj  2019 och 31 juli 2019. Den kallas för: "Exchange report - International Office´s students-2019".

Fyll i din utbytesrapport här

Transcripts

Transcripts (betygsutdrag) från utlandet skickas i många fall direkt till Avdelningen för internationalisering men det kan dröja någon månad eller mer efter terminsslut innan de kommer till Avdelningen för internationalisering. När dina betyg kommer till Avdelningen för internationalisering kontaktar vi dig. Om du har möjlighet att skaffa dig ett betyg medan du är på plats är det bra att göra det. Avdelningen för internationalisering sparar ditt original betyg under ett halvår. Om du vill ha det måste du hämta det under denna period i Service Center i Segerstedthuset.

Engagemang

Inom den internationella utbildningsvärlden pratar man ibland om "internationalisering på hemmaplan". Med det menas att Uppsala universitet vill ta del av dina erfarenheter när du väl kommer tillbaka. Nästan alla studenter kommer tillbaka med nya perspektiv på studentlivet, på studierna etc. Dina nya perspektiv hjälper till att bredda och förbättra utbildningsupplevelsen för dina klasskamrater.

Tidigare utbytesstudenters perspektiv och upplevelser är en viktig del av beslutsprocessen för framtida utbytesstudenter. Därför vill vi att studenter som åker via Avdelningen för internationalisering deltar i de informationsmöten som hålls året efter hemkomsten. Vi håller flera informationsmöten per år, samt några "pre-departure" möten - men du är välkommen att delta på andra mässor och informationstillfällen utöver dessa! Vi kontaktar dig när det är dags och räknar med att du ställer upp då.