Vanliga frågor om utlandsstudier

Roligt att du är intresserade av att studera delar av din utbildning vid något av våra partneruniversitet! Vi förstår att mycket information cirkulerar och det är mycket bra att studenter hjälper varandra. Här följer några vanliga frågor om utlandsstudier.

Information kan dock förändras, ta för vana att alltid kontrollera med källan för att få aktuell och uppdaterad information. På utlandsstudiewebben hittar du den information som gäller inför pågående utlysningar. Vänd dig direkt till institutionen för utbyten som administreras av institutioner.

Hur gör jag för att söka utbyte?

utlandsstudiewebben gör vi två gånger om året utlysningar för utlandsstudier. Dessa har deadline i mitten av maj och mitten av november. Utlysningen publiceras i samband med att ansökan öppnar. I utlysningen talar vi om exakt vilka universitet som kan sökas och för vilken termin, men notera att våra terminstider ibland skiljer sig från våra partneruniversitets terminstider. Läs utlysningen noggrant och följ de sex stegen i vår ansökningsguide.

Vad är det för skillnad på att söka utbyte via min institution och via Avdelningen för internationalisering?

Avdelningen för internationalisering administrerar universitetets gemensamma avtal. Dessa avtal omfattar vanligen alla ämnen, med vissa undantag, vid våra partneruniversitet. Avtal via institutionerna omfattar vanligen institutionens eget ämne. Det är en gråzon och det finns variationer i avtalens omfattning. Generellt sett kan man säga att via Avdelningen för internationalisering erbjuds avtal där du kan läsa kurser från nästan alla ämnen vid partneruniversiteten medan institutionernas avtal är mer begränsade till institutionens eget ämne. Kontrollera med din institution vilka avtal de har och vad de omfattar samt hur deras ansökan ser ut. Här hittar du Uppsala universitets alla avtal.

Kan jag komma i kontakt med studenter som varit på utbyte?

Ja, våra utbytesambassadörer är aktiva på Facebook. Kontakta dem där!

Vad kan jag läsa?

Här finns de partneruniversitet Avdelningen för internationalisering representerar. I respektive presentation framgår omfattningen av ämnesområden som är tillåtna hos varje partner. Observera att om det står ”Alla ämnen” avser det alla ämnen som ges vid partneruniversitet. Det kan hända att partneruniversitetet inte har alla ämnen som finns vid Uppsala universitet. Du hittar även information om universitetets poängsystem och nivåer. I respektive information finns även länkar där du kan hitta mer information om universitetens kurser.

Viktigt att veta är att till din ansökan lämnar du ett preliminärt kursförslag till Avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet. Blir du erbjuden en plats kommer du få göra ett nytt kursförslag tillsammans med partneruniversitetet enligt deras rutiner för kursantagning. Det är viktigt att du har kontakt med studievägledare för ditt program eller ansvarig institution för vägledning i hur du kan tänka när du väljer kurser.

Hur vet jag vilka kurser jag kan läsa på partneruniversiteten?

På respektive partneruniversitets sida på utlandsstudiewebben står omfattningen på avtalet mellan Uppsala universitet och partneruniversitetet. Om ett avtal är giltigt för studier i exempelvis statsvetenskap på kandidatnivå kan du i din ansökan till Avdelningen för internationalisering utgå från att kurser inom statsvetenskap på kandidatnivå är möjliga att söka. Universiteten har olika sätt att visa upp sina kurser på. En del har kurskataloger där du kan söka efter kurser medan andra universitet publicerar sina kurser inom ramen för olika utbildningsprogram. Det är viktigt att du har kontakt med studievägledare för ditt program eller ansvarig institution för vägledning i hur du kan tänka när du väljer kurser.

Kan jag göra min masteruppsats via utbyte?

Våra avtal omfattar kurser hos våra partneruniversitet. Det kan dock vara möjligt att du kan genomföra dina examensstudier via Minor Field Studies eller Erasmus Praktik.

Hur många platser finns det till respektive partneruniversitet?

Avdelningen för internationalisering gör varje år en ny förhandling med partneruniversiteten om antalet platser. Ofta är detta klart strax före deadline för studenter att lämna in en ansökan till Avdelningen för internationalisering. Det finns därför sällan en komplett lista med antal platser när utlysningen öppnar.

Varför kan jag inte söka till alla universitet som finns listade som partneruniversitet?

utlandsstudiewebben finns information publicerat om alla våra partneruniversitet. Det kan dock hända att det inte alltid går att söka till dessa.

  • Universitet på norra halvklotet utlyses främst i oktober inför studier med start följande hösttermin.
  • Universitet på södra halvklotet utlyses främst i april för studier med start följande vårtermin.
  • Ytterligare en anledning till att ett universitet inte blir utlyst är om det råder obalans i avtalet. Då måste vi vänta med att skicka studenter från Uppsala universitet tills vi har tagit emot studenter och uppnått balans och vi tagit emot lika många studenter som vi skickat.

Kan jag komplettera min ansökan med ytterligare information efter ansökningsdeadline?

Detta gäller vanligast olika språktester som krävs för att kunna bli antagen till en del partneruniversitet. På respektive partneruniversitets beskrivning på utlandsstudiewebben kan du se om det krävs något test och när det måste göras senast.

Du kan inte komplettera din ansökan med betyg från kurser som registrerats i Uppdok efter ansökningsdeadline.

Hur stora chanser har jag att få en plats?

Detta är en mycket svår fråga att svara på. Det finns tyvärr inte tillräckligt mycket statistiskt underlag för att redovisa söktrycket motsvarande den ansökningsstatistik som finns tillgänglig för ansökningar till program vid antagning.se. Vi märker att söktrycket kan variera från år till år.

Jag vill söka med en partner/kompis, hur gör jag då?

Vi har sällan möjlighet att ta hänsyn till att studenter vill placeras tillsammans. Platser fördelas helt och hållet utefter resultat på individuella ansökningar.

Jag har fått högsta betyg i vissa delkurser men betygsutdraget från Studentportalen visar inte delkurser. Hur gör jag då?

Syns inte dina delkurser på intyget från Studentportalen kan du få ut ett intyg från din institution eller får Servicecenter på Uppsala universitet.

Hur ska jag räkna mina betyg?

I din betygsredovisning ska du summera de poäng där du har fått högsta möjliga betyg (VG, 5 eller AB). En del institutioner ger större kurspaket som omfattar ett antal mindre delkurser. Om du har fått högsta betyg i delkurser men inte i det större kurspaketet kan du räkna poäng från delkurser. Om du läser ett program där du bara kan få godkänt eller underkänt anger du det i ansökan och då får du istället dubbel poäng på din Academic Purpose Statement.

Jag hittar inga kurser för nästa läsår på de universitet jag vill söka till. Hur hittar jag dem?

Eftersom ansökan för utbytesstudier sker relativt tidigt är det få av våra partneruniversitetet som har publicerat kurser inför kommande läsår. Utgå från nuvarande års kurskatalog när du gör din ansökan för utbyte till Avdelningen för internationalisering.

De kurser jag vill läsa kräver förkunskaper (prerequisites). Hur ska jag veta om jag kan läsa kursen?

Utgå till en början från vilken nivå du redan har läst ämnet till. Om det finns en hänvisning till specifika kurser du bör ha läst tidigare kan du ta reda på vad dessa kurser innehåller och avgöra om du redan har läst motsvarande. Ibland kan det vara en indikation att se i vilken termin kursen befinner sig inom utbildningsprogrammen för att avgöra om du kan ha motsvarande nivå för att gå kursen.

När du är på plats vid värduniversitetet kan du ibland prata med den kursansvarige om varför du anser att du är behörig till kursen, men inga garantier kan lovas innan du kommer fram. Observera att slutgiltig behörighetsprövning och antagning till kurser görs av partneruniversitetet och det kan finnas fler anledningar till att man kan bli nekad en plats. Det är därför bra att ha en viss flexibilitet i sitt kursval.

Vad ska jag tänka på när jag skriver mitt Academic Purpose Statement?

Ditt Academic Purpose Statement (APS) är din chans att förklara varför du har valt just det land/länder, universitet och kurser som du valt och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär. Gemensamt för studenter som får höga poäng på sin APS är att de kunnat presentera en tydlig helhetstanke med deras utbyte. Då man söker ett akademiskt utbyte är det viktigt att vara medveten om att man i första hand bör ha en akademisk/professionell motivering till varför man vill studera vid just de partneruniversitet man valt i sin ansökan. Det handlar exempelvis om universitets kursutbud, särskild forskarinriktning/tradition, pedagogiska metoder eller om universitet erbjuder några samarbeten med övriga aktörer i sitt närsamhälle.

Fundera på om staden/landet erbjuder något speciellt som även det bidrar särskilt till din akademiska/professionella utveckling som inte går att få i någon annan region med samma språk. I andra hand kommer sådant som är gemensamt för alla längre utlandsvistelser så som språk, ny kultur, etc.

Ska jag skriva ett Academic Purpose Statement eller ett för varje universitet jag valt?

Du skriver ett APS för respektive språk du vill läsa på. Om du till exempel bara har valt universitetet som undervisar på engelska skriver du ett APS på engelska. Om du har valt att söka några universitet som undervisar på exempelvis engelska och några på spanska skriver du två APS. Ett på engelska och ett på spanska.

Ska jag skriva om mitt förstahandsval i min Academic Purpose Statement eller om alla universitet jag valt?

Detta beror på hur du har gjort dina val. Fundera på vad som ligger bakom de beslut du tagit och beskriv dessa val. Om du har liknande motivering till alla dina olika universitetsval behöver du inte förklara samtliga val. Om du däremot har olika motivering till dina olika universitetsval bör du förklara hur du tänkt.

Jag har fått en plats och tackat ja, vad händer nu?

Om du har fått ett erbjudande och tackat ja till det kommer du att bli kontaktad av en handläggare med mer information under de närmaste veckorna. Våra partneruniversitet har olika ansökningsdeadlines och vi kontaktar studenter i tur och ordning.

Kan jag tacka ja och sedan ändra mig?

Vi betraktar ditt svar som bindande. Om du tackar ja till din plats och sedan ändrar dig kommer en eventuell senare ansökan att bli nedprioriterad.

Finns det stipendier för utlandsstudier jag kan söka?

Erasmusstipendium

Om du ska studera i Europa finns ofta möjlighet att få ett Erasmus-stipendium. Även språkstudier före terminsstart kan beviljas. Ansökan sker på särskild blankett efter att du har fått en utbytesplats.

Nordplus-stipendium

För utbytesstudier i de nordiska länderna kan du söka ett så kallat Nordplus-stipendium.

Andra stipendier

Det finns även ett mindre antal stipendier för specifika universitet eller specifika utbytesprogram. Man kan även söka stipendier via stiftelser, studentnationer, stipendiehandböcker på bibliotek och på nätet samt via Uppsala universitets stipendiekansli.

Hur får jag mina originalbetyg från mitt utbyte?

Hör efter med ditt värduniversitet om de kommer att skicka dina betyg hit till Avdelningen för internationalisering eller om du behöver beställa dem själv. Om de skickas till oss på Avdelningen för internationalisering kommer vi efter att vi har fått din utbytesrapport, att meddela dig när du kan komma och hämta betygen. Vi uppmanar dig att försöka få med dig någon typ av betygskopia redan innan du åker hem.

Hur gör jag för att tillgodoräkna mig mina kurser vid Uppsala universitet?

Tillgodoräkning administreras av Examensenheten vid Uppsala universitet. Kontakta dem i god tid då en tillgodoräkningsprocess kan ta tid.

Till sidans topp