Utlandsstudier via fakultet eller institution

Utlandsstudier via Uppsala universitet kan även erbjudas via en del fakulteter och institutioner. Vi har även samlat länkar till de fakulteter och institutioner som erbjuder utlandsstudier nedan. Listan uppdateras med jämna mellanrum men om din institution saknas i listan hör med din studievägledare eller programsamordnare vad som eventuellt erbjuds. Ett flertal institutioner använder sig istället av Studentportalen för att informera om utlandsstudier.

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Teologiska fakulteten

Teologiska institutionen

Juridiska fakulteten

Juridiska institutionen

Historisk-filosofiska fakulteten

Institutionen för speldesign

Språkvetenskapliga fakulteten

Engelska institutionen
Institutionen för lingvistisk och filologi
Institutionen för moderna språk
Institutionen för nordiska språk

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Statsvetenskapliga institutionen
Företagsekonomiska institutionen
Ekonomisk-historiska institutionen
Institutionen för informatik och media
Institutionen för kostvetenskap
Institutionen för psykologi
Sociologiska institutionen
Institutionen för fred- och konfliktforskning

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskaper
 

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Fakulteten för teknik och naturvetenskap

Biologisk grundutbildning
Kemiska sektionen
Matematiska institutionen
Institutionen för fysik och astronomi
Institutionen för geovetenskaper
Institutionen för informationsteknologi
 

VETENSKAPSOMRÅDET FÖR MEDICIN OCH FARMACI

Utlandsstudier är möjligt på de flesta utbildningar inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. De flesta program har en internationell koordinator eller studievägledare med särskilt ansvar för studentmobilitet. Ta kontakt med din programledning för ytterligare information om möjligheter till utlandsstudier. Du kan också vända dig till områdets handläggare i internationaliseringsfrågor Louise Hernander, louise.hernander@uadm.uu.se, eller till studentservicen för farmaci, medicin och vård för vägledning.  

Senast uppdaterad: 2021-02-18