Registrera dig på din utbildning

Har du blivit antagen vid Uppsala universitet är du säkert ivrig att komma igång med dina studier. Men börja med det viktigaste: registrera dig på de kurser och program som du ska läsa. Annars kan du förlora din studieplats. Som ny student ska du börja med att skaffa studentkonto. Därefter kan du registrera dig på din kurs och om du vill kan du även bli medlem i kårer och nationer. Följ vår guide!

Tidigare problem med kontoaktivering och kursregistrering är nu lösta!
Överföringen av antagningar mellan studentregistret Ladok och universitetets interna system är klar. Aktivering av studentkonto och kursregistrering kan göras.

Steg 1: Skaffa studentkonto

Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Studentkontot är gratis och ger dig tillgång till universitetets fasta och trådlösa nät, utskriftssystem samt en mängd tjänster som är samlade i Studentportalen.

Är du ny student ska du, för att kunna webbregistrera dig, först aktivera ditt studentkonto. Det kan du göra tidigast ett par dagar efter att du som ny student fått det andra, slutgiltiga antagningsbesked. När du har fyllt i ansökningsformuläret aktiveras ditt konto. Därefter kan du logga in i Studentportalen och se de utbildningar som du är antagen till.

Om du saknar svenskt personnummer behöver du en engångskod som finns att hämta på olika platser på universitetet, som du sedan använder för att skapa ett konto. Har du inte möjlighet att hämta engångskoden i Uppsala eller Visby ska du ta kontakt med universitetets servicedesk för att få hjälp.

Aktivera studentkonto

Steg 2: Registrera dig!

I Studentportalen finns information om vilka kurser du är antagen till och hur du registrerar dig. Det finns alltid en sista dag för registrering, och datumet för när webbregisteringen öppnar kan variera lite mellan olika utbildningar. Det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka regler som gäller. Kolla vilket sista datum som står i Studentportalen, eller ta kontakt med din institution.

Oftast sker registrering i Studentportalen men ibland ordnar institutionen upprop. Om registrering sker via upprop ska du ta med legitimation och antagningsbesked. Om du inte själv kan närvara på registreringen kan du skicka ett ombud, men kontakta först din institution. Vilken institution som ger en viss utbildning framgår på kursens eller programmets sida i Studentportalen.

Tips! Om du saknar inloggning i Studentportalen kan du alltid söka på kursens namn eller anmälningskod via Studentportalens sökfunktion och på så sätt få information om hur du registrerar dig. Här finns också kontaktuppgifter till den institution som är ansvarig för kursen.

Frågor? Är du osäker på hur registreringen görs på just ditt program eller din kurs, kontakta din institution. De svarar också på frågor om kursinnehåll, schema med mera.

Studentportalen

Steg 3. Skriv in dig på kår och nation

För att ta djupare del av Uppsala universitetsstudentliv, hitta nya vänner och få hjälp med frågor som rör studier kan du bli medlem i studentkårer och nationer.

Uppsala universitet har sex studentkårer vilka för din talan om du har frågor eller problem som rör dina studier. I Uppsala finns även 13 nationer, som för många studenter blir ett andra vardagsrum under studietiden.

Skriv in dig i kår och nation

Schema och kursstart

Information om schema och tider för kursstart hittar du på kurssidan i Studentportalen. Om information saknas kontakta din institution. Kontaktuppgifter finns på kurssidan i Studentportalen. För adresser och telefonnummer till alla institutioner, se universitetskatalogen.