Registrera dig på din utbildning

Har du blivit antagen vid Uppsala universitet är du säkert ivrig att komma igång med dina studier. Men börja med det viktigaste: registrera dig på de kurser och program som du ska läsa. Annars kan du förlora din studieplats. Som ny student ska du börja med att skaffa studentkonto. Därefter kan du registrera dig på din kurs och om du vill kan du även bli medlem i kårer och nationer. Följ vår guide.

Steg 1: Skaffa studentkonto

Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Studentkontot är gratis och ger dig tillgång till universitetets fasta och trådlösa nät, utskriftssystem samt en mängd tjänster.

Är du ny student ska du, för att kunna webbregistrera dig, först aktivera ditt studentkonto. Det kan du göra tidigast ett par dagar efter att du som ny student fått det andra, slutgiltiga antagningsbesked. När ditt konto är aktiverat kan du logga in i Ladok och se de utbildningar som du är antagen till.

Om du saknar svenskt personnummer behöver du en engångskod som finns att hämta på olika platser på universitetet, som du sedan använder för att skapa ett konto. Har du inte möjlighet att hämta engångskoden i Uppsala eller Visby ska du ta kontakt med universitetets servicedesk för att få hjälp.

Aktivera studentkonto

Steg 2: Registrera dig

I Ladok finns information om vilka kurser du är antagen till. Där kan du registrera dig om kursen har webbregistrering. Det finns alltid en sista dag för registrering, och datumet för när webbregisteringen öppnar kan variera lite mellan olika utbildningar. Datum för webbregistering står i Ladok.

Oftast sker registrering i Ladok men ibland ordnar institutionen upprop. Om registrering sker via upprop ska du ta med legitimation och antagningsbesked. Om du inte själv kan närvara på registreringen kan du skicka ett ombud, men kontakta först din institution.

Frågor? Är du osäker på hur registreringen görs på just ditt program eller din kurs, kontakta din institution. De svarar också på frågor om kursinnehåll, schema med mera. På kurs- och programsidorna i utbildningskatalogen finns kontaktuppgifter till kursansvarig institution. 

Obs! Om du inom tre veckor efter kursstart avbryter studierna på kursen ska du meddela institutionen. Du har då möjlighet att söka kursen igen vid ett senare tillfälle.

Omregistrering

Om du vill gå om eller gå delar av en kurs som du har varit registrerad på tidigare kan du bli omregistrerad i mån av plats. Institutionen avgör om du kan få plats för att delta på kursen på nytt. 

Logga in i Ladok

Steg 3. Skriv in dig på kår och nation

För att ta djupare del av Uppsala universitetsstudentliv, hitta nya vänner och få hjälp med frågor som rör studier kan du bli medlem i studentkårer och nationer.

Uppsala universitet har sex studentkårer vilka för din talan om du har frågor eller problem som rör dina studier. I Uppsala finns även 13 nationer, som för många studenter blir ett andra vardagsrum under studietiden.

Skriv in dig i kår och nation

Senast uppdaterad: 2021-05-04