Interkulturella patientmöten och mångfald i vården

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/s/65541526969
  • Föreläsare: Erica Rothlind, Specialist i allmänmedicin och Med dr vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet
  • Webbsida
  • Arrangör: PRåM (Pedagogiska rådet vid MedFarm)
  • Kontaktperson: PRåM
  • Föreläsning

Hur kan vi bättre förbereda studenter för interkulturella patientmöten och mångfald i vården? Erica kommer bland

annat att diskutera hur man kan förhålla sig till kulturbegreppet i undervisningen utan att förstärka stereotyper.