Omgivningens beteende påverkar valdeltagande bland flyktingar

2021-04-08

Klicka på bilden för att förstora den

Studien undersöker hur benägenheten att rösta påverkas av att bo i bostadsområden (församlingar) med många landsmän. Forskarna har följt drygt 60 000 flyktingar som kom till Sverige 1987–1990, och mätt valdeltagande i kommunvalet 1994.

Den översta stapeln visar genomsnittligt valdeltagande (51,3 %) och den mellersta stapeln visar att de flyktingar som placerades i bostadsområden med många landsmän enbart röstade något mer (0,7 procentenheter) än de som placerades med få landsmän. Denna skillnad är inte heller statistiskt signifikant (vilket indikeras av färgen på stapeln). Den sista stapeln visar att omgivningens beteende har större betydelse: valdeltagandet var högre bland de som bosattes i områden med många landsmän som röstat i ett tidigare val.

Läs artikeln här

Senast uppdaterad: 2023-05-05