Insats hjälpte lågutbildade nyanlända till jobb

2021-09-16

Klicka på bilden för att förstora den

Figuren visar resultaten av en insats riktad till 140 nyanlända personer med låg utbildning som deltog i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser 2017–2018 i Göteborgs kommun.Hälften av de totalt 140 personerna lottades till en behandlingsgrupp som fick erbjudande om intensifierat stöd. Kommunen, Arbetsförmedlingen och ett kommunalt bostadsbolag arbetade tillsammans för att ge deltagarna språkträning, arbetspraktik samt hjälp att söka arbete.

Figuren visar att efter ungefär 10 månader börjar de som fått erbjudande om insats att komma ut i sysselsättning. Efter 14 månader har mer än 30 procent av dem som fått erbjudande om insats sysselsättning, jämfört med 15 procent av de i jämförelsegruppen. Efter två år hade ungefär dubbelt så många av individerna som fick erbjudande om den nya insatsen sysselsättning jämfört med de som deltog i Arbetsförmedlingens traditionella program.

Läs mer om forskningen här

Läs en artikel om studien i senaste numret av Ekonomisk Debatt

Senast uppdaterad: 2023-05-05