Utvandring påverkar också de som stannar kvar

2021-10-11

Klicka på bilden för att förstora den

Bilden visar effekterna av ovanligt mycket frost under en period på slutet av 1800-talet i kombination med att ligga nära en hamn där båtarna till USA avgick. Frosten hade effekter på utvandringen under flera decennier. Den heldragna kurvan visar att fler utvandrade från kommuner som hade ovanligt mycket frost och låg nära en utvandringshamn. Den streckade kurvan visar att dessa lokala faktorer också sammanfaller med högre anslutningsgrad till arbetarrörelsen bland de som stannade. En tolkning är att möjligheter att via kontakter få jobb i USA gav ett bättre förhandlingsläge gentemot arbetsgivare i Sverige, vilket gjorde att fler organiserade sig trots de risker detta kunde medföra. Resultaten visar att utvandring också kan ha viktiga konsekvenser för de som blir kvar.

Läs artikeln här

Mounir Karadja i samtal med Dag Blanck i Bildningspodden kring samma forskning

Senast uppdaterad: 2023-05-05