Olof Åslund på Fores webbinarium om migration och integration

2020-04-09

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”. Olof Åslund medverkar under det sjätte seminariet i samtalsserien Migration och integration: hur hänger det ihop?

Påverkas integrationen av antalet som kommer till Sverige, migranternas bakgrund eller är det andra faktorer som avgör? Skulle en minskad migration skapa förutsättningar för att förbättra integrationen? Under samtalet diskuterar experter dessa frågor.

Medverkande

Olof Åslund, gästprofessor, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Lars Calmfors, professor emeritus, vetenskaplig rådgivare, Fores
Karin Borevi, lektor i statsvetenskap, Södertörns högskola
Modererar: Therese Lindström, programchef för migration och integration, Fores

Läs mer på Fores hemsida