SvD: Ekonomer efterlyser andra reformer

2020-09-08

Olof Åslund kommer med förslag på vad som bör göras för att minska arbetslösheten på längre sikt i en artikel i Svenska Dagbladet. Sverige ligger på femte plats inom EU vad gäller arbetslöshet så här långt under coronakrisen.

Olof Åslund

– Det är verkligen viktigt att hålla fokus på att så många som möjligt kommer ur grund- och gymnasieskolan med så bra kunskaper som möjligt, för väldigt mycket hur det går för unga senare i livet styrs av hur väl man har lyckats i skolan, säger Olof Åslund.

Enligt Åslund skulle regeringen också kunna skapa möjligheter för arbetsgivare och arbetssökande att exponeras i större utsträckning mot varandra.

– Vi har sett att den här typen av insatser tenderar att kunna ha tydligt positiva effekter för människor som statistiskt sett ser står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Olof Åslund.

Läs hela artikeln här