SNS webbinarium om arbetskraftsinvandring

2021-04-09

I februari lämnade utredningen ”Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring” sitt första delbetänkande. På onsdag 14 april bjuder SNS in den särskilde utredaren Anita Linder, arbetsmarknadens parter och politiker för ett samtal om förslagen. Medverkar och kommenterar utredningen gör bland andra UILs Olof Åslund.

Utredningen har haft i uppgift att se över den nuvarande regleringen för arbetskraftsinvandring. En del har bestått i att göra en analys av rättsläget och dess konsekvenser avseende s.k. kompetensutvisningar. En annan del har varit att ta ställning till om det bör vara en skyldighet för arbetsgivare att anmäla viktigare förändringar i arbetsvillkoren för arbetskraftsinvandrare. Ytterligare en fråga har varit att ta ställning till om det ska införas ett försörjningskrav för familjemedlemmar till arbetskraftsinvandrare.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet på SNS hemsida.