Forskning

Vår forskning är kvantitativt inriktad och utnyttjar rika datamaterial och moderna metoder för att skapa ny kunskap. Projekten bedrivs i samarbete med ledande forskare nationellt och internationellt.

Senast uppdaterad: 2021-10-27