Ålder vid invandring och politiskt deltagande

Vad är syftet med forskningen?

Vi studerar hur ålder vid invandring påverkar valdeltagande i vuxen ålder. Är invandrare som kom till Sverige som barn mer benägna att delta i val som vuxna, om de var yngre vid ankomsten? Vi använder oss av detaljerade administrativa data om valdeltagande på individuell nivå som sträcker sig över tre val.

Forskare

Henrik Andersson
Sirus Dehdari
K-O Lindgren

Barnfötter
Senast uppdaterad: 2022-03-09