Effekter av körkort på individers utfall på arbetsmarknaden

Vad är syftet med forskningen?

Syftet med projektet är att utvärdera effekten av körkort på individers utfall på arbetsmarknaden, såsom inkomst och sysselsättning.

Körkort är ett krav för att kunna utföra många typer av yrken och öppnar samtidigt upp en större arbetsmarknad för individer eftersom fler arbetsplatser kommer inom pendlingsavstånd. Samtidigt är föraryrken (exempelvis taxi- och busschaufför) av särskilt intresse utifrån ett integrationsperspektiv då utrikes födda utgör en betydande andel av yrkesförare. Det är därför av stort intresse både akademiskt och samhällsekonomiskt att förstå om körkort är något som främjar individers utfall på arbetsmarknaden.

Forskningsprojektet kombinerar data från Transportstyrelsen med data från Statistiska Centralbyrån.

Forskargrupp

Anton Sundberg

Mounir Karadja