Företagens roll för inrikes och utrikes föddas arbetsmarknadsutfall

Vad är syftet med forskningen?

Projektet studerar företagens roll i att förklara löneskillnader mellan utrikes och inrikes födda. I ett bredare perspektiv undersöker projektet om strukturella förändringar på arbetsmarknaden och olika arbetsmarknadsinstitutioner påverkar grupper på olika sätt.

Tidigare forskning visar att det finns stora löneskillnader mellan liknande arbeten hos olika arbetsgivare (se t.ex. Song et al 2019). Vi vet dock relativt lite om företagens roll för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden och om förändringar över tid har haft olika inverkan på utrikes- och inrikes födda. Projektet syftar till att svara på frågor som: Vilken roll spelar företagsspecifika lönepremier för att förklara utrikes- och inrikes föddas löner? Har lönepremierna förändrats över tid? Varier löneskillnader mellan inrikes- och utrikes födda under företagens livscykel? Har företag blivit mer specialiserade, och har det i så fall påverkat inrikes- och utrikes föddas möjligheter att göra karriär på olika sätt? Kan institutionella faktorer förklara delar av lönegapet mellan utrikes- och inrikes födda? Projektet använder data från IFAU-I.

Forskargrupp

Olof Åslund

Cristina Bratu

Stefano Lombardi

Anna Thoresson

Senast uppdaterad: 2023-02-20