Optimerad kommunplacering för att förbättra flyktingars jobbchanser

Vad är syftet med forskningen?

Det tar ofta lång tid för nyanlända flyktingar att finna arbete i sitt nya hemland. Det kan förklaras både av individuella bakgrundsegenskaper och platsen där de bor. Det är dessutom möjligt att vissa områden passar bättre för vissa individer. I Sverige placeras de flyktingar som inte hittar boende själv i kommuner mer eller mindre slumpmässigt. 

Detta projekt undersöker om det är möjligt att förbättra kommunplaceringen för att öka andelen flyktingar som hittar jobb. För att kunna predicera var individer kommer vara mest framgångsrika använder vi algoritmer som skattar varje familjs sannolikhet att bli anställd i varje kommun. Vi kommer även jämföra hur andra utfall (tex SFI och andelen som studerar) påverkas av att familjer placeras i de kommuner där de har bäst jobbchanser.

forskargrupp

Linna Martén

Kirk Bansak

Senast uppdaterad: 2021-03-16