Påverkar handläggningstiden innan asylärenden avgörs etableringen på arbetsmarknaden och hälsa?

Vad är syftet med forskningen?

I det här projektet undersöker vi om väntetiden innan asylärenden avgörs påverkar flyktingars etablering på arbetsmarknaden och hälsa. En handfull tidigare studier från olika länder visar att längre väntetid har negativa effekter. I samband med det kraftiga inflödet av asylsökande 2015 ökade Migrationsverkets handläggningstider markant vilket innebär att policyfrågan är högaktuell även i Sverige; om lång väntan har negativa effekter finns t.ex. utrymme för politiken att bättre dimensionera mottagningssystemet.

Forskargrupp

Mattias Engdahl

Olof Rosenqvist

Olof Åslund