Program för flyktingintegration

Efter den senaste tidens tillströmning av flyktingar till Europa är den ekonomiska och sociala integrationen av dem som beviljats ​​uppehållstillstånd en central politisk fråga. I synnerhet flyktingkvinnor tenderar att ha en svag position på arbetsmarknaden och många står fortfarande utanför arbetsmarknaden efter många år i värdlandet.

Vi studerar ett standardiserat flyktingintegrationsprogram i Sverige med en regressionsdiskontinuitetsdesign. Istället för att varje kommun ska driva egna program genomfördes ett nytt program under ledning av Arbetsförmedlingen 2010. Vi använder oss av att behörigheten fastställdes utifrån beslutsdatum för flyktingarnas asylansökan, och därmed är kvasi-slumpmässig.

Vi finner att programmet förbättrade kvinnors inkomster och sysselsättning och att dessa effekter visar sig 2-3 år efter att programmet avslutats. När vi utforskar potentiella mekanismer finner vi att programmet påskyndade deltagandet i integrationsprogrammet och kontakten med Arbetsförmedlingen. Vi finner också att reformen förbättrade språkkunskaperna, eftersom vi ser förbättrade resultat för språkkurserna.

Forskare

Linna Martén

Lillit Ottosson

Cristina Bratu

Händer i olika färger
Senast uppdaterad: 2022-03-24