Kulturell integration, individualism och preferenser för omfördelning

Vad är syftet med forskningen?

Projektet analyser sambandet mellan individualistiska värderingar och preferenser för omfördelning, genom att undersöka hur värderingar i migranters ursprungsländer påverkar deras syn på omfördelning och jämlikhet. Internationella enkätdata på individnivå för cirka en miljon individer, inklusive 65 000 migranters, analyseras i ett stort antal länder runt om i världen. Projektet syftar även till att analysera hur dessa värderingar och preferenser förändras över tid spenderad i destinationslandet och med avseende på vilken ålder individen hade när hen migrerade.

Forskare

Olle Hammar

Bild på många människor
Senast uppdaterad: 2021-03-18