Social mobilitet bland invandrade barn

Konflikterna i fd Jugoslavien under 1990-talet ledde till ett betydande inflöde av flyktingar till Sverige. Vi följer flyktingbarn och barn till flyktingar genom utbildningssystemet och in på arbetsmarknaden och socialförsäkringssystemen. Vi studerar också familjeformation, bostadssegregation och återvändande bland dessa individer. Vi relaterar resultaten till hur det går för t.ex. vuxna flyktingar, och studerar också social rörlighet över generationer.

Forskargrupp

Olof Åslund

Linus Liljeberg

Sara Roman