Sveriges inkomstfördelning, 1968-2016

Vad är syftet med forskningen?

Projektet syftar till att mäta och analysera inkomstojämlikheten i Sverige från 1968 till 2016. Genom att kombinera data från svenska inkomst-, skatte- och befolkningsregister skapas en ny databas som omfattar fördelningen av totala inkomster före skatt, disponibel inkomst efter skatt och transfereringar, samt inkomster från arbete och kapital för hela den svenska befolkningen sedan 1968 och framåt. Syftet med projektet är även att jämföra inkomstojämlikheten i Sverige för individer, hushåll och olika grupper i samhället.

Forskargrupp

Olle Hammar

Paula Roth

Daniel Waldenström

Senast uppdaterad: 2021-03-18